TTÜ Eesti Mereakadeemia

Millisele noorele võiks olla sobilik merenduse valdkond?
Merenduse valdkond on väga lai ning ka valdkonna töökohad ulatuvad merest maani. Väike merearmastus võiks noorel sees olla, kuid see ei ole otseselt eelduseks saamaks väga tugevaks valdkonna spetsialistiks.

Mereakadeemia erialad sobivad hästi noorele, kes reaalainetega sina peal, sest tugevad baasteadmised loovad hea aluse praktiliseks tööks. Kuna mereakadeemias on tegu rakenduskõrghariduse õppega, on suur osa õppetööst ka praktiline. See annab parima stardikoha tulevikus tööle asumiseks.

Millised on väljavaated tööturul?
Meie valdkondade spetsialistide järele, nii maal kui merel, on nii kodu- kui välismaisel tööturul suur nõudlus. Pärast lõpetamist on väga mitmekesised karjäärivõimalused. Rakenduskõrgharidusõpe annab väga head eeldused pärast õpingute lõpetamist tööle suundumiseks, sest suur osa õppetööst on juba veedetud reaalselt praktika käigus töötades.

Miks tasuks merenduse valdkonnast huvituval noorel tulla õppima just TTÜ Eesti Mereakadeemiasse?
Meie lõpetajad on kõrgelt hinnatud ja tasustatud tippjuhid ning spetsialistid nii merel kui maal. Eesti Mereakadeemia on TTÜ struktuurüksus ning ainus merendusalast rakenduskõrgharidust pakkuv asutus Eestis.

Mereakadeemias on au sees meretraditsioonid ja kultuur. Siin on eriline keskkond ja tunne, mida mujal ei leia. Meie tudengid hindavad kõige rohkem just seda eripära ja kodust tunnet, mis Mereakadeemia majas õppides tekib.


Eesti Merekool

Millisele noorele võiks olla sobilik merenduse valdkond?
Eesti Merekool on ainuke merendusalast kutseharidust andev kool Eestis. Merendus sobib noorele, keda inspireerib merega seonduv, meeldib meeskonnatöö ja distsipliin ning tunneb mere kutset. Armastus mere vastu võib tekkida ka läbi õppimise ja merepraktika. Seega võivad meie juurde tulla ka need, kes pole ehk veel merendusega seotud ameti peale varem mõelnud.

Meie õpilaste seas on nii purjespordiga tegelevaid noori kui ka neid, kelle vanemad või vanavanemad on merega seotud ning huvi mere vastu on kasvanud nende eeskujul. Enamus noori on tulnud just saartelt või merelinnadest. Ootame aga loomulikult oma ridadesse õpilasi üle Eesti.

Millised on väljavaated tööturul?
Eesti Merekool valmistab ette rahvusvaheliselt hästi tasustatud ja tunnustatud laevandusspetsialiste. Iga lõpetanu saab valida, kas töötab kodumaal või võõrsil. Oluline on oma sihtide seadmine ja julge pealehakkamine, muidugi ka tahe õppimiseks ning tööks.

Miks tasuks merenduse valdkonnast huvituval noorel tulla õppima just Eesti Merekooli?
Eesti Merekool on kutsekool, seega saab põhikooli lõpetanu meie juurde õppima asudes nii gümnaasiumihariduse kui ka kutse ehk kaks ühes. Kutset omandada saab ka peale gümnaasiumi, sellisel juhul on õppeperiood lihtsalt lühem. Peale kooli lõpetamist on võimalik valida, kas minna kohe erialasele tööle või õppida edasi kõrgkoolis.

Eesti Merekool on pisike ja koolipere sõbruneb omavahel kiiresti. Kool tagab ka vormiriietuse, sooja toidu kolm korda päevas, sõidusoodustuse, tublimatele õppetoetuse ja soovi korral õpilaskodu võimaluse.

Kui tahad valdkonnast rohkem teada saada, tule 7.–8. detsembril Tallinnas toimuvale Teeviida messile. Lisainfot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi „Teeviit 2017” noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid