Eelarve

Tüüpiline soovitus on põhjaliku eelarve koostamine. Selle järgi tuleks panna kirja, kui palju võid kulutada toidule, kui palju üürile jne. Seejärel tuleks panna kirja oma tegelikud kulud ja hoiduda limiitide ületamisest.

Ka mulle tundus see kunagi mõistlik. Kuni katsetades sain aru, et isegi minusugune finantsteemade fänn ei suutnud seda edukalt järgida.

Miks? Iga kategooria peale seatud piir on eraldi eesmärk. Mida rohkem eesmärke korraga seame, seda ebatõenäolisemalt need saavutame.

Lõpptulemusena ei ole kasu, et vähendasid meelelahutuse kulusid 100 euro võrra, kui väljas söömise arvelt kulutasid 200 eurot plaanitust rohkem.

Eesmärgipärane eelarvestamine

Sellest lähtudes olen loonud tunduvalt lihtsama ja fokusseerituma lähenemise ehk eesmärgipärase eelarvestamise:

  1. pane kirja suurem ost, kui palju see maksab ja millal raha vaja on;
  2. arvuta välja, kui palju igakuiselt kõrvale pead panema.

Sinu eelarves ongi esialgu kõigest üks kulurida. Kui kogud reisi jaoks, siis on kulurida “Reisifond”, kuhu tahad koguda näiteks 50 eurot kuus. Niipea kui palka saad, kannad 50 eurot teisele pangakontole (püsikorraldusega). See, kas raha võtad oma palgast või teed selle nimel lisatööd, ei ole oluline.

Maksuvaba tulu

Kui aga tundub, et Sul pole võimalik midagi kõrvale panna, siis võid lasta riigil seda enda eest teha. Kui Sinu aastatulu 2018. aastal on alla 2100 euro kuus, siis võid oma tööandjale esitada avalduse, et Sa ei soovi maksuvaba tulu oma palgast maha arvestada. 2019. aastal peale tuludeklaratsiooni esitamist saad siis enammakstud tulumaksu tagasi ehk riik kogub seda raha Sinu eest.

See muidugi eeldab, et Sinu kogumiseesmärk on suhteliselt kaugel. Kui aga muudmoodi midagi kõrvale panna ei suuda, siis see on üks lihtsam võimalus enda kulutamist piirata ja vajalik summa kokku koguda.

Kui aga teenid üle 2100 euro kuus ja midagi kõrvale panna ei suuda, siis peaksid oma kulutamisharjumused üle vaatama. Tõenäoliselt elad üle oma võimete.

Teadmised eelarve kujundamisest ja raha säästmisest tulevad kindlasti kasuks ka karjääri ja iseseisva elu alustamisel. Karjääri- ja õppimisvõimalustega aitab Sul tutvuda 7.–8. detsembril Tallinnas toimuv „Teeviida” mess. Rohkem infot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi „Teeviit 2017” noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.