Tallinna Majanduskool

Selleks, et erinevate õppeasutuste ja erialadega lähemalt tutvuda, tule 7.–8. detsembril Tallinnas toimuvale „Teeviida” messile. Rohkem infot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi „Teeviit 2017” noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.