Paljude muude eesmärkide kõrval on üheks Erasmus+ programmi eesmärgiks tõsta noorte inimeste vajalikke pädevusi ja oskusi, mis aitavad noortel elus paremini hakkama saada, aga on samal ajal olulised ka näiteks tööturule sisenemiseks. Üheks selliseks võimaluseks, kuidas tõsta oma väärtust enne tööturule sisenemist, on projektide kirjutamine Erasmus+ programmis osalemiseks.

Loe siit, milliseid erinevaid võimalusi on projektide kirjutamiseks:

  • Noortevahetus. Noorte hulgas kõige populaarsemaks projektiks olev noortevahetus on erinevate Euroopa riikide noorte omavaheline koostööprojekt, kus tegeletakse noorte jaoks oluliste teemadega. Projekti põhitegevuseks on noorte kohtumine ja tegevusprogrammi elluviimine (5–21 päeva) Eestis või mõne partneri koduriigis.
  • Euroopa vabatahtlik teenistus. Teenistus annab võimaluse kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuvas valdkonnas ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga.
  • Noorte osalusprojektid. Need projektid toovad kokku noori ja otsustajaid ning on suunatud noorte arvamuste ja mõtete edastamiseks otsustajatele. See on eriti hea võimalus noorte volikogude ja teiste ühiskondlike organisatsioonide jaoks, et öelda sõna sekka ja mõjutada elukvaliteeti nende endi elukohas.
  • Rohkem võimalusi leiad veebilehelt www.noored.ee

Projektide kirjutamine on kahtlemata heaks võimaluseks iseennast proovile panna. Tänapäeva maailmas, kus on olulisel kohal nii projektide kirjutamise kui ka elluviimise oskus, aga ka muud organisatoorsed pädevused, annab osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides ka tulevastele tööandjatele olulise signaali kandidaadi oskustest ning seeläbi kindlasti teatava konkurentsieelise tööturul.

Projekti kirjutamine ei ole kahtlemata just lihtne ettevõtmine. See nõuab omajagu pealehakkamist ja energiat. Projekti kirjutajale on aga abiks enne taotluse esitamise tähtaega toimuvad koolitused nimega „Ideest projektini“, kus saab panna pead kokku ning arendada koolitajate, nõustajate ja büroo esindaja abil projekti ideed.

Kuigi projekti kirjutamine nõuab omajagu tööd, on projekti elluviimisest ja alistatud väljakutsest saadav rõõm kordades suurem. Rääkimata sellest, et just see võib olla midagi sellist, mis sillutab Sinu teed oma suuremate ja väiksemate unistuste täitumise suunas.

Tekkis rohkem küsimusi? Tule 7.- 8. detsembril Tallinnas toimuvale „Teeviidale”!

Lisainfot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi „Teeviit 2017” noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.