Virtuaalreaalsed töötoad annavad võimaluse asuda bioanalüütikute ja õdede töövarjuks ning kogeda nende igapäevast töökeskkonda. Näiteks näeb väga lähedalt, kuidas tehakse erinevaid proove ja analüüse, töötatakse mikroskoobiga, õpitakse esmaabi ning lahendatakse kriisisituatsioon. Töötoa praktilises osas proovitakse ametite töövõtteid professionaalide käe all päriselt järele.

Töötube korraldatakse erinevates noortekeskustes, messidel ja laagrites üle Eesti, lisaks ka 7.–8. detsembril Tallinnas toimuval Teeviida messil. Töötubade eesmärgiks on tõsta karjääriteadlikkust tervishoiusektorist, sidudes nii erinevate seadmete ja tehnoloogiate kui ka uute lähenemiste tutvustamise konkreetsete ametitega.

Bioanalüütiku ja õe eriala saab õppida näiteks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Loe ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tutvustusi, millega tegelevad bioanalüütikud ja õed ning millised on nende erialade väljavaated tulevikuks:

Bioanalüütik

Bioanalüütik töötab laborites, kus uuritakse näiteks organismi seisundit, rakkude ehitust ja funktsiooni ning inimorganismi mõjutavaid tegureid. Bioanalüütiku ülesandeks on uurida koeproove ja kehavedelikke, teha kindlaks organismi tervislik seisund ja jälgida patsiendi ravi kulgu. Samas ei ole töö iseloom enam väga iseloomulik tavaarusaamale laboritööst – vaikne nokitsemine. Pigem on bioanalüütik meditsiiniasutuse meeskonnas lisaks usaldusväärsele analüüside teostajale aktiivselt inimestega suhtlev ja nõustav töötaja.

Erialase tööle suundumise võimalused on väga head. Juba teise kursuse üliõpilased on saanud tööd laborites puhkuse ajal asendajatena. Kõrgkooli lõpetajad on väga edukad bioanalüütikutena nii siin kui ka mujal Euroopas. Palju neist jätkavad õpinguid nii magistrantuuris kui ka pärast seda doktorantuuris.

Õde

Õed töötavad tervishoiu ja sotsiaalvaldkonda kuuluvates asutustes, näiteks haiglates, päeva- ja tervisekeskustes ning ka hooldekodudes. Õdede eesmärgiks on säilitada tervist, saavutada parem elukvaliteet, parem enesehoolduse- ja funktsioneerimisvõime või võimaldada inimesel surra väärikalt, kui tervise taastamine pole võimalik. Õde hindab inimese kogemusi ja reaktsioone haiguse ja tervise suhtes ning õpetab ja juhendab teda tervise hoidmisel ning haigusest paranemisel.

Õdesid vajatakse tööturul pidevalt: erialase ametikoha leidmine ei tohiks valmistada probleeme ning karjäärivõimalused on laiad. Samuti on lõpetamise järel võimalik jätkata õpinguid õe või selle lähedase kutse- või eriala magistriõppes.

Kui Sa tahaksid tutvuda bioanalüütiku ja õenduse erialaga virtuaalreaalsuses, siis tule 7.–8. detsembril Tallinnas toimuvale Teeviida messile! Rohkem infot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi „Teeviit 2017” noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.