Ole avatud uutele võimalustele

Uued kogemused annavad mõista, mis Sulle meeldib ja millised on need tegevused, mida Sa tulevikus teha sooviksid. Haarates kinni uutest võimalustest, saad aimu enda tugevustest ja nõrkustest ning paljudest isikuomadustest, mida Sa seni võibolla ei teadvustanud. Lisaks õpetavad uued kogemused kiiremini erinevates situatsioonides toime tulema.

Ole ettevõtlik ja näita initsiatiivi

Edukaks saamisel on äärmiselt oluline valmisolek õppida ja proovida uusi asju. Näita üles initsiatiivi ja ära karda võtta enda peale vastutust. Olles ettevõtlik ja julge, saad hulgaliselt kogemusi ning võimaluse tõestada, et oled suuteline veel enamaks.

Ära lase hirmul ennast takistada

Edu saavutamiseks tuleb sageli võtta mõningaid riske või proovida midagi uut. Kui ka juhtub, et milleski vahepeal põrud, tuleks seda võtta väärtusliku õppetunnina, millele tuginedes teha edaspidi paremaid valikuid. Hirm eksimise ja ebaõnnestumise ees ei tohiks aga kunagi takistada Sinu püüdlusi.

Noorte infomessi „Teeviit 2017” noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.