Publik palus Zandi videopöördumist analüüsida kehakeele eksperdil Atali Stahlmanil. Eksperdi sõnul on Zandi näol tegemist psühholoogiliselt ülitugeva inimesega, kes suudab oma sisendusvõime abil musta valgeks rääkida.

"Intervjuu on tal ettevalmistatud, kontrollib täielikult olukorda oma sisemise jõuga. Ta valib hoolikalt sõnu ja tempot, hoiab silmsidet, samuti hoiab käsi taskus, et mitte liigselt žestikuleerida. Samas on ta sisemiselt ärev, kuna tammub paigal. Ta on väga sisendusvõimeline inimene, kes oskab rääkida musta valgeks ja vastupidi. Psühholoogiliselt on ta ülitugev, ta saab oma tahtmise ainult veenmisjõuga, ta ei pea selleks mingil määral kasutama vägivalda ega muid ebasündsaid asju," sõnas kehakeele ekspert.

Stahlman sõnab, et ühtegi valet ta Zandi kehakeelest välja ei loe, nõnda suure veenmisjõuga mees ei pea oma tahte saamiseks vägivalda kasutama.

"Need süüdistused tunduvad olema absoluutselt valed, kehakeel näitab tugevat solvumist. Ühtegi valet ma tema intervjuuust välja ei lugenud, kõik mida ta räägib on tõsi. Inimene ise on usaldusväärne ja seisab oma sõnade taga. Ta on suure rahakoti ja äärmiselt tugeva psühholoogilise veenmisjõuga mees, oma tahtmise saavutamiseks ei pea ta kasutama vägivalda ega isegi valiseid, tema veenmisjõud on ülitugev," kommenteeris Stahlman.

"Ta on hea manipulaator, osakab sõnaga hästi ringi käia. Tal ei ole mingit põhjust neid vägivallategusid teha, milles teda süüdistatakse. Mitte ükski raas tema kehakeelest ei reetnud, et ta oleks nende noorte naiste vastu midagi vägivaldset korda saatnud. Pigem oli ta tüdrukute jaoks avatatud äriskeem oma rahaliste probleemide lahendamiseks," lisas kehakeele ekspert.