Jaanuari keskpaigas kohtusid missikandidaadid JCI Rapla liikmetega. Ettevõtlike Noorte Koda ehk JCI on rahvusvaheline võrgustik aktiivsetele inimestele. JCI pakub liikmetele arengukeskkonda oma juhtimisoskuste, sotsiaalse vastutustunde, ettevõtlikkuse ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks, et innustada noori inimesi looma positiivset muutust ühiskonda. JCI tegutseb täna rohkem kui 100 maailma riigis. JCI Raplas on hetkel 13 aktiivset liiget.


Missikandidaadid läbisid intensiivse ühepäevase koolituse JCI Presenter. Koolituse eesmärk oli arendada osalejate esinemisoskusi. "Koolituse tegime missidele, sest tahtsime neile anda teadmiseid, mida nad saavad reaalselt ära kasutada nii missivõistlustel kui ka igapäeva elus" selgitab 2018 a JCI Rapla President Johannes Haasma.

Kõik neiud olid koolitusest vaimustuses ning said kaasa suurepärase infopagasi. Missikandidaadid andsid sisukale päevale positiivse tagasiside: "JCI Presenter koolitus oli väga õpetlik ja vajalik koguks eluks. Sellist koolitust tehakse vaid JCI liikmetele, seega meil missidel avanes enneolematu kogemus saada juurde teadmiseid esinemise ja esitlemise alal."
Koolitus aitas lähemalt tundma õppida ka teisi missikandidaate: "Sain teada, milliseid võtteid kasutatakse esinemisel, milliseid esitluse liike olemas on, milline on efektiivne esitlus, müügiga seotud esitlusi ja käitumismustreid ning lisaks sellele õppisin paremini tundma ka teisi missikandidaate."
Loomulikult ei oldud kitsi ka koolitajate kiitmisega: "Mulle meeldis kõige rohkem see, et sain lasta end vabamaks. Minu esinemishirm on olnud lapsest saati väga suur, kuid JCI koolitus andis mulle palju teadmisi ja nippe, et end turvalisemalt ja kindlamalt laval tunda. Lisaks nendele kasulikele oskustele meeldisid mulle väga ka koolitajad, väga sõbralikud ja lahedad inimesed!"

Ühepäevane koolitus andis kindlasti hea ettevalmistuse ka hiljem järgnenud moeshowle JCI aasta alguse peol. Neiud olid kutsutud sinna esinema, kus nad näitasid kauneid Donna Nordica kleite ja tegid läbi enesetutvustuse mikrofoni rääkides. Suured tänud JCI Raplale kasuliku õppepäeva ja võimaluse eest aasta alguse peol esinemisoskuseid näidata!