Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna vanemteaduri ja NIPi ühe programmijuhi Raivo Selli sõnul on TTÜ-s sellest aastast uued kaasajastatud õppekavad, kus pööratakse suurt rõhku just praktilisele õppele, toetudes ettevõtete tänastele vajadustele nii teadmiste kui oskuste osas.

TTÜ inseneriteaduskonnaga koostöös algatatud projekti on oodatud osalema koolinoored, keda huvitavad elekter, magnetism, vesi ja ventilatsioon ning kütuste omadused, nende tootmine ja kasutamine. Põhjalik sissevaade tehakse tootearendusse ja robootikamaailma ning ehitusse, teede projekteerimisse ja liikluse modelleerimisse. Lisaks teoreetilisele õppele ja praktilisele tegevusele TTÜ ja Mektory laborites korraldatakse ka väljasõite ettevõtetesse, et tutvuda inseneride igapäevatööga.

NIP kestab kolm aastat kuue erineva tsüklina ning selle aja jooksul loodetakse anda ettevalmistus 300-le tulevasele inseneeriatudengile. Kuna programm põhineb gümnaasiumi füüsika ja matemaatika ainekavadel sidustatult TTÜ inseneriteaduskonna õppekavadega, siis on see Raivo Selli sõnul unikaalne võimalus saada ülevaade, mida need erinevad valdkonnad ülikoolis endast kujutavad ning teha oma tulevase eriala osas teadlik valik. „Noore inseneri programmis osalemine annab ülikooli astudes suure eelise - noorel on olemas laiapõhjaline insenerierialade ülevaade ja lisaks ka väike praktiline kogemus," kinnitab Sell.

Programm, mis on jagatud 12 õppepäevaks aastas, koosneb kevad- ja sügissemestrist, milles mõlemas on kuus moodulit ehk õppepäeva. Ühe õppepäeva pikkus on kuus tundi. Õppepäevad on laupäeviti, et osaleda saaksid ka õpilased, kes elavad väljaspool Harjumaad.

Noore inseneri programmi ajakava:
03.02.3018 - vesi
10.02.2018 - tootearendus
17.02.2018 - elektromehaanika
10.03.2018 - teede projekteerimine ja liikluse modelleerimine
17.03.2018 - ehitus
24.03.2018 - elukeskkonna materjalid
07.04.2018 - kütuse tootmine, omadused ja kasutamine
14.04.2018 - ventilatsioon
21.04.2018 - taastuvenergia
05.05.2018 - robootika
12.05.2018 - geodeesia ja geoinformaatika
19.05.2018 - virtuaalreaalsus