Aleks Lepajõe, Harry Gelstein (53) ja Raivo Roosna (54), kes süüdistavad mängufilmi „Sangarid“ tootjat Kris Taskat (44) nende eraelu põhjal filmi väntamises ja nõuavad hüvitist, kaebasid maakohtu otsuse edasi teise astme kohtusse ehk Tallinna Ringkonnakohtusse.

Lepajõe, Roosna ja Gelstein leidsid, et kuna filmis on ikkagi kasutatud ja avalikustatud nende elu ja isikuandmeid, tuleks Kris Taska ettevõttelt OÜ Taska Film nõuda kohtu kaudu neile tekitatud kahju hüvitamist, iga hageja kohta summas 20 000 eurot.

Oma kaebuses ringkonnakohtule soovib kolmik kohustada Taska Film OÜ-d hoiduma „Sangarite“ igasugusel viisil avaldamisest, levitamisest ja reklaamimisest Eestis, Euroopa Liidus ja mujal nende eluaja jooksul ja ka veel kolmkümmend aastat pärast viimase hageja surma. Lisaks taotleb kolmik nüüd, et ringkonnakohus mõistaks igaühele neist kahjuhüvitist 25 000 eurot.