E-külalistund on 45-minutiline külalistund, kus külalisõpetaja jõuab koolitundi YouTube'i ülekande abil. See tähendab, et korraga võib üks tund toimuda igas koolis ja klassis üle Eesti. Kõik õpilased saavad külalisõpetajaga suhelda tunni ajal ühise jututoa abil. Järgmised e-külalistunnid toimuvad 11.-13. aprillil, mil räägime loodusest. Õpetajad saavad registreerida SIIN.