Kuidas teha kindlaks internetist pärinevate allikate usaldusväärsust?

Kõige tähtsam esmane soovitus: ära usu automaatselt kõike, mida loed, vaid analüüsi seda! Alljärgnevalt mõned soovitused, mis aitavad kireval internetimaastikul paremini orienteeruda ning allikate usaldusväärsust kindlaks teha.

Uuri alati artikli allikaid

See on alustuseks üks lihtsamaid viise välja selgitada, kust info üldse pärineb. Kas see põhineb mõnel teaduslikul uurimusel või on tegu hoopis mõne reklaamartikliga, mille eesmärgiks on müüa mõnd toodet või soovitakse artikliga koguda üksnes klikke? Blogipostitused ja artiklid on tavaliselt alati varustatud viidetega, mille põhjal kirjutis valminud on. Uuri kindlasti viidatud allikaid ja loe originaaltekst alati läbi. Võid avastada, et algne allikas erineb oluliselt blogipostitusest või uudisteportaali artiklist. Mõnel juhul ei ole autorid algset allikat isegi hoolikalt läbi lugenud või on seda vääralt tõlgendanud.

Tee vahet arvamusel ja faktil

Enne järelduste tegemist peaksid analüüsima, kas artiklis öeldu on fakt või kõigest autori isiklik arvamus. Olenevalt teemast võib seda muidugi väga raske olla kindlaks teha. Kui artikli autor midagi väidab või järeldab, siis peaks sellele järgnema vettpidav põhjendus, mis tugineb olenevalt teemast kas numbrilistele tõendusmaterjalidele või ka näiteks teaduslikele meetoditele või allikatele.

Analüüsi sisu ja võrdle infot

On üldteada, et kõik, mis internetis leidub, ei pruugi olla tõsiseltvõetav. Kui sulle tundub, et mõnest artiklist pärit info ei pruugi olla tõene või vastupidi, siis otsi sellele tõestust. Meie käsutuses on võimas infotööriist - internet - kasuta seda!

Kasuta internetiotsinguid targalt

Kui mingi teema kohta internetist infot otsima asud, siis tasub eelnevalt otsisõnad läbi mõelda. Mida täpsemaid otsisõnu otsingumootorisse paned, seda suurema tõenäosusega leiad ka adekvaatsemaid vastuseid. Kui otsid ainult ühe sõna järgi võid saada liiga palju vasteid ning siis on juba palju keerulisem suures infomahus orienteeruda. Samas ei saa otsisõnadega ka liialdada. Ole oma otsingus pigem täpne.

Võid lisada konkreetse(d) otsisõna(d) lauses jutumärkidesse, et leida üles täpseim vaste.

Kui lisad miinuse sümboli (-) otsisõna ette, ei kuva otsing sulle neid lehekülgi, mis seda sõna sisaldavad.

Näiteks, otsing 'Rooma keisrid - Caesar' otsib vaid lehekülgi, mis sisaldavad 'Rooma' ja 'keisrid', kuid mitte neid, kus on 'Caesar'.

VAATA LISAKS: www.noortegija.ee

Allikas: bbc.co.uk/noortegija.ee