Mitmete noorte töömesside nagu 17. aprillil Tallinna ja Harjumaa koolinoortele korraldatava „Suveks tööle 2018" ning 24. aprillil toimuva „Tartu noored suveks tööle!" ootuses on just paras hetk end kurssi viia oluliste aspektidega, mis on seotud erinevate töötamise vormide, lepingute, õiguste ja kohustustega.

  • Kui töölepingut on raske lugeda või on sellest keeruline aru saada, siis Sul on alati õigus see rahulikumaks läbilugemiseks koju kaasa võtta ning kellelgi, näiteks mõnel täiskasvanul lasta üle vaadata. Mingil juhul ära allkirjasta teksti, millest päris täpselt aru ei saa. Ära pelga küsida selleks abi.
  • Kui oled alaealine, siis kõige turvalisem on Sul tööle minnes sõlmida tööandjaga just tööleping. Sõlmides töölepingu, on noore töötaja töösuhted kaitstud Töölepinguseadusega. Töölepinguga on töötajale garanteeritud teatud hulk tagatisi, millest Sa teist liiki lepingu alusel tööd tehes ilma võid jääda. Nt on tähtsal kohal sotsiaalsed tagatised nagu haigushüvitis, puhkuserahad. Töölepingu alusel töötades oled mh kaitstud ka töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel.
  • Jälgi, et töölepingus oleksid kirjas järgmised detailid: tööülesannete kirjeldus, töötamise aeg, koht, töötasu (töötajale peab maksma vähemalt kehtivat alampalka), puhkeaeg ning lisatasu öötöö ja ületundide eest (mis on alaealisele keelatud nii või teisiti).
  • Alaealise tööaeg on rangemalt piiratud kui täiskasvanud töötajate. Lubatud töötundide ja tööaja piirangute kohta saad lugeda tööelu portaalist.
  • Kõik tööd ei ole alaealistele lubatud. Noort töötajat ei ohusta mitte ainult kõrge müratasemega rasked masinad ja teravad tööriistad, vaid ohutegur võib tuleneda ka teistest inimestest või töökeskkonnast. Seetõttu on arusaadavatel põhjustel keelatud tööd nt kinnipidamisasutustes või töödel, kus noor puutub kokku alkoholi käitlemisega (v-a avamata pakendis alkoholi edasitoimetamine jms). Täpse ülevaate, miks ja millised tööd on alaealistele lubatud, leiad tööelu portaalist või Rajaleidja kodulehelt tööohutuse rubriigist.
  • Proovipäeval töötamise eest peab saama tasu. Kui lähed tulevasse töökohta ainult vaatlema ja reaalselt tööd ei tee, siis selle eest ei pea tööandja töötasu maksma, vastasel juhul peavad aga proovipäevad olema tasustatud.
  • Ümbrikupalk tähendab seda, et tööandja tahab Sulle kas kogu palga või osa sellest välja maksta sularahas, et vältida maksude maksmist. Sulle on see kahjulik, sest paljude hüvitiste nagu nt haigusraha maksmisel on hüvitise suuruse arvutamisel aluseks Sinu palgalt makstud maksud.
  • Tööandja kohuseks on Sind kui töötajat kanda töötamise registrisse. Selles veendumiseks peaks töötajale tulema e-posti ka vastavasisuline teade.
  • Tea ka, et alaealisena teenitud töötasu tuleb Sul endal deklareerida. Vanematega ühisdeklaratsiooni noor esitada ei saa.

Viimase kuid mitte vähemolulisena pea meeles, et targalt töötamine tähendab kindlasti ka õpitu, kogetu ja tehtud töö mõtestamist enda jaoks. Mõtle, mida andis just see töökogemus Sulle juurde ja milliseid oskusi, teadmisi, kogemusi Sa suvel töötamisest said. Nii on Sul juba järgmisel korral, kui soovid tööle kandideerida, olemas (ja miks mitte ka CV-s kirjas) läbimõeldud töökogemuse kirjeldus. Sul on alati võimalik ka professionaaliga oma karjääritee valikuid arutada - ootame Sind nõustamisele Rajaleidja keskusesse või rajaleidja.ee chat'i.