Meil kõigil on oskuseid, vilumusi, andeid või lihtsalt tugevaid külgi, mis loovad ühiskonnas ja tööturul olulist väärtust. Sageli ei oska me neid aga hinnata või märgata. Sotsiaalmeediakampaania #minaoskan kutsub üles oskuseid märkama, tunnustama ja eeskujuks tooma!

Kutsehariduse maine valdkonnajuhi Liina Reinsaare sõnul on noorte seas populaarne Kristel Aaslaid väga hea näide ettevõtlikust inimesest, kes on ühest enda üldsusele vähem tuntud hobist arendanud välja oskuse, millega lisaraha teenida. "Kristel on võtnud tõsisemalt kätte enda kire meigikunsti vastu. Iga oskus, mis on kord omandatud ning pidevalt arendatud, on võimalus elus paremini hakkama saada," selgitas Reinsaar põhjuseid, miks peab ärgitama noori juba varases eas enda huvidele ja tugevustele mõtlema ning võimalusel sellele vastavat haridusteed valima.

Eestis on arvestatav hulk noori, kes ei jätka pärast põhikooli (3% lõpetajatest) või gümnaasiumi (35% lõpetajatest) lõpetamist kohe samal aastal oma haridusteed.Tööturul ei ole nemad õppeprotsessiga veel seal maal, kus suudaksid oma oskustega konkurentsi pakkuda. Sellepärast on äärmiselt oluline tegeleda nendega juba varakult ning aidata teha karjäärivalikuid isiklikest huvidest ja tugevustest lähtuvalt, arvestades ka tööturuperspektiive.

Igaüks saab eeskujuks olla - näita, mida sina juba oskad või millist oskust praegu omandad, märkides sotsiaalmeedias oma oskust illustreeriva või kirjeldava teemapostituse või foto juurde #minaoskan. Facebooki üleskutsega saab liituda siin: http://bit.ly/minaoskan.

Kristel Aaslaidi videot, kus ta räägib oma oskusest, saab vaadata siin: http://bit.ly/minaoskanvideo

2017. aastal tähistas SA Innove koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga oskuste aastat, mille eesmärk oli tõmmata ühiskonnas tähelepanu kutseharidusele ning oskustele laiemalt. Tänavuse aasta tegevused on jätk tehtule. 3.-4. mail toimub Eesti Näituste messihallis ka oskuste festival "Noor meister 2018", mis toob samuti erinevad oskused tähelepanu keskpunkti.