Mõningatel erialadel on võimalik valida millal käia koolis või tööl ning valida sobiv õppevorm - kas õppida nt päeva-, õhtu- või tsükliõppes. Viimases toimub õppetöö ainult kindlatel päevadel nädalas/kuus.
Kuigi iga eriala ei paku võimalust õhtu- või tsükliõppeks, leidub siiski alternative, õppides osakoormusega (valides vähem aineid) või avatud õppe kaudu. Samuti tasub tööandjaga läbi arutada töötamise erinevad võimalused - ehk lubab amet käia tööl graafiku alusel, nt töö vahetustega, mis tähendab, et tööl saab käia kas hommikuti või õhtuti, või kindlatel päevadel nädalas.

Tööelu võib alustada juba oma õpingute kõrvalt. Töötavaid üliõpilasi tuleb juurde iga aastaga, aga kooli kõrvalt töötamisel on oma ohud.

Et saaksid oma olukorrast ja võimalustest selgema pildi, peaksid enne tööleminekut läbi mõtlema:

 • mis on sinu jaoks olulisem - kas õppimine või töö?
 • kas töötamine toetab õppimist?
 • kas tööandja toetab ja väärtustab õppimist?

Mida annab ja arendab kooli kõrvalt töötamine?

 • töökogemust ja -harjumust;
 • iseseisvust ja otsustusvabadust;
 • oskusi ja teadmisi;
 • enesedistsipliini;
 • tutvusi, laieneb suhtevõrgustik;
 • või hoopis midagi muud?

Mida võtab kooli kõrvalt töötamine?

 • õppimiseks jääb vähem aega;
 • õppetulemused võivad halveneda;
 • õppeaeg võib pikeneda;
 • teiste tegevuste jaoks võib jääda vähem aega.

Meil kõigil on ööpäevas 24 tundi. Kui uskuda ajaplaneerimise gurusid, siis 24 tunnist umbes 10-12 kulub igapäevastele toimingutele nagu magamine, söömine, personaalne hügieen, punktist A punkti B liikumine ja muu selline. Kui sul on hobisid, mis on ajamahukad ning mida harrastatakse perioodil: september-mai, siis võiksid läbi läbi mõelda mille arvelt peaksid oma tegevusi piirama.

Kooli kõrvalt töötamine eeldab head ajaplaneerimise ja õpingute planeerimise oskust. Tutvu lähemalt ka teemaga: ajaplaneerimine - kuidas ajaga toime tulla! Enne otsuste tegemist võta aega enda jaoks ja kaalu läbi nii poolt kui vastu argumendid. Uuri töötavate üliõpilaste käest nende rõõme ja muresid. Vajadusel aruta ja analüüsi seda teemat oma perega, õppeastuse õppespetsialisti ja/või karjäärinõustajaga!

Kooli kõrvalt võid teha ka erialast tööd, mis võimaldab olemasolevaid teadmisi praktikasse rakendada. Sel juhul uuri lisaks VÕTA rakendamise võimalusi. Samuti võid alustada tööd vabatahtlikuna tegutsedes või praktikat sooritades. Uuri lähemalt: Vabatahtlik tegevus ja Mida pakub praktika?

Tutvu huvitava uuringuga: Üliõpilaste töötamise fenomen Eesti kõrghariduses. SA Archimedes, 2011
Õppimist ja töötamist reguleerivad seadused TÜ kodulehelt.

Tudengiveebi artiklid toob sinuni Tartu Ülikool.