Edu mõiste on igaühe jaoks erinev. Kes mõõdab edukust rahas, kes sõprade hulgas, kes läbikäidud maades, kes õpitud keelte arvus, kes teaduskraadides, kes rahulolutundes või soojades lähisuhetes. Kindlasti tekitab isiklikku rahulolu, häid emotsioone ja energiat töö ja eraelu tasakaal.

Kõiges ei saa korraga olla edukas. Kuidas teha valikuid ja kuidas leida oma tegevustes see, milles olla edukas? Mida võtta, aga ka mida jätta, sest valik tähendab alati ka millestki loobumist. Valikute tegemise oskus annab meile võimaluse olla milleski edukas.

Otsustamisel ja valikute tegemisel on abi erinevatest tehnikatest:

 • võib teha ajurünnaku, et oma valikutes ja võimalikes alternatiivides selgust saada; esialgu peaks kõik erinevad alternatiivid hindamata ja analüüsimata järjest kirja panema
 • iga valiku kohta tuleks koguda võimalikult palju informatsiooni, et teha põhjendatud otsus
 • alternatiive võib arutada mõne teise inimesega; kõrvalseisjale alternatiivide selgitamine aitab asju enda jaoks selgemaks mõelda
 • kirja võib panna eri variantide plussid ja miinused; kirjapanek võimaldab läheneda otsustamist nõudvale küsimusele uue nurga alt
 • võib järjestada prioriteedid - sea oma valikud ritta tähtsuse järjekorras, oma väärtustest lähtudes
 • kuue mõttemütsi meetod on valikute analüüs kuuest aspektist:
 1. millist infot sa selle valiku kohta valdad
 2. intuitiivselt ja emotsionaalselt leia kõik probleemid, mis selle valikuga kaasnevad
 3. mis on kõik negatiivsed küljed, riskid ja raskused selle valikuga seoses
 4. kõik positiivne ja kasulik, mida see valik toob
 5. milliseid võimalusi see otsus veel avab
 6. kontrolli oma mõttekäike, et kõik eelnevad aspektid oleksid välja on toodud
 • kasutada võib SWOT-analüüsi, mis tähendab, et tehtud otsuse puhul hinnatakse tema tugevusi (S - strengths), nõrkusi (W - weaknesses), ohtusid (T - threats) ja võimalusi (O - opportunities).

Otsuste tegemise protsessis pea meeles, et ükski meetod ei anna 100% kindlust, et tulemuseks oli parim valik või õigeim otsus. Enamiku otsuseid teeme tegelikult alateadlikult, intuitiivselt. Meie vasak ajupoolkera otsustab analüüsides ja andmeid kontrollides, tausta uurides ja ratsionaalselt otsustades. Parem ajupoolkera lähtub seevastu intuitsioonist, kõhutundest, unistustest, südame häälest. Rahuldustpakkuva otsuse tegemiseks peaksid kasutama nii oma ratsionaalset ja analüütilist kui ka intuitiivset ja emotsionaalset poolt. Et intuitsioon tööle hakkaks, tuleks jätta probleem mõneks ajaks kõrvale ning lasta sellel „settida". Hiljem küsimuse juurde tagasi tulles on enamasti pilt selgem.

Tudengiveebi artiklid toob sinuni Tartu Ülikool.