Eestis kirjeldatakse haridustasemeid mõistetega alusharidus, põhiharidus, keskharidus ja kõrgharidus. Kõrghariduseni jõudmiseks on vaja läbida nii alusharidus, põhiharidus kui keskharidus. Haridussüsteemi tundmine ja selles orienteerumine on oluline, et teha teadlikke valikuid ja leida endale sobiv tee.

Kuhu edasi, kui keskharidus on käes?

Kui keskharidus on omandatud, on sul valida kolme edasiõppimise võimaluse vahel:

  • kutseõppeasutus, kus omandatakse kutseharidus (0,5-3 aastat) või rakenduskõrgharidus (3-4,5 aastat)
  • rakenduskõrgkool, ülikooli kolledž, kus omandatakse rakenduskõrgharidus (3-4,5 aastat) → magistrikraad (1-2 aastat)
  • ülikool, kus omandatakse bakalaureusekraad (3-4 aastat) → magistrikraad (1-2 aastat) → doktorikraad (3-4 aastat)

Õppeaastal 2016/2017 tegutseb Eestis 24 õppeasutust, kus viiakse läbi kõrgharidusõpet erinevatel kõrgharidusastmetel.

  • 6 avalik-õiguslikku ülikooli
  • 1 eraülikool
  • 8 riigirakenduskõrgkooli
  • 7 erarakenduskõrgkooli
  • 2 riigi kutseõppeasutust, kus toimub rakenduskõrgharidusõpe

Põhjaliku ülevaate Eesti haridussüsteemist ja -võimalustest leiad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Vaata ka:

Tudengiveebi artiklid toob sinuni Tartu Ülikool