E-külalistunnid on 45-minutilised külalistunnid, kus külalisõpetaja jõuab koolitundidesse otseülekande teel.

Kõik õpilased saavad külalisõpetajaga suhelda tunni ajal ühise jututoa kaudu.

Tundides osalemiseks saavad õpetajad oma klassid registreerida Tagasi Kooli lehel.

Huvilised saavad tunde jälgida EV100 lehel.

E-külalistundide toimumist toetavad EV100, Swedbank Eesti, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Overall Eesti.