Nilov saatis Stenbocki majja kirja aprillikuu algul, pärast seda, mil "Kodutunde" saatejuht, kahe lapse ema ja armastav abikaasa, Signe Lahtein sai Tartu-Tallinna maanteel raskeid vigastusi ning suri nende tagajärjel 2. aprillil Tartu Ülikooli Kliinikumis.

"Pool Eestit elab sündmust raskelt üle, koolides tehakse leinaseisakuid, "Kodutunne" on sügavas leinas ja nõutu! Oleme saanud kümneid tuhandeid kirju ja kaastundeavaldusi, mis näitab, et Signe läks Eesti rahvale väga korda," alustas Nilov oma kirja valitsusele.

"Eesti Riik avaldab üldiselt teistele riikidele kaastunnet kui mingid õnnetused juhtuvad kuid oma rahvale ei ole toetust veel siiani avaldanud!?" jätkab Nilov ja paneb valitsusele süüks hoolimatust inimeste suhtes. Seejärel esitab Nilov oma kirjas järgmised küsimused:

- Millal saab Tallinn-Tartu surmamaantee turvaliseks neljarealiseks
maanteeks? Tegemist on siiski ülitiheda põhimaanteega, kuhu ei julgegi
sõitma minna, sest see on iga kord justkui sõtta minek!

- Kui palju inimesi olete planeerinud järgnevatel kuudel ja aastatel
sellel maanteel surema?

- Kelle surm antud maanteel võiks olla see, kus te hakkaksite tõsiselt
tegutsema?

- Kui palju on inimelu väärtus meie riigis?
Antud juhul on Eesti kaotanud väga väärtusliku inimese, kes lõi
atiivselt kaasa riigi paremaks muutmisel!

- Kas olete kursis kuidas Eestimaa maapiirkondades inimesed, eelkõige
lapsed elavad?

- Kas teate, et paljudel lastel ei ole oma voodit, wc-d, õppimiskohta,
sooja vett ning kooliekskursioonidest ei saa kunagi osa võtta?

Oma kirja lõpetas Nilov palvega vastata küsimustele konkreetselt öeldes, et ümmargust juttu pole kellelegi vaja. Nilovile vastas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas, kes avaldas ministeeriumi nimel sügavat kaastunnet Signe Lahteina perele ja lähedastele.

"Iga liikluses hukkunu on korvamatu kaotus. Erinevad ametkonnad töötavad süsteemselt iga päev selle nimel, et liiklusohutus paraneks järjepidevalt. Seda muuhulgas Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud Liiklusohutusprogrammist 2016-2025 ja selle rakendusplaanist lähtuvalt, mille lõppeesmärgiks on säästa aastatel 2016-2025 vähemalt 254 inimelu," seisab ministeeriumi kirjas Nilovile.

Liiklusohutusprogrammi rakendusplaan näeb kantsleri sõnul igaks aastaks ette kümneid erinevaid ohutusalaseid tegevusi. "Valdkondlikes tegevustes, nii igapäevases töös kui pikemaajalistes tegevuskavades, lähtutakse esmajärjekorras eesmärgist minimiseerida inimeste hukkumise ja vigastada saamise riske," kirjutab asekantsler Kuningas.

"Teedevõrgu ohutumaks muutmise tegevuste raames hindab Maanteeamet iga teelõiguga ohtlikkust, tegemist on riskihinnanguga, mille seostamine "planeeritud hukkunute arvuga" oleks täiesti kohatu," vastab asekantsler oma kirjas Nilovile.

"Tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud "Riigiteede teehoiukavast aastateks 2014-2020" on hetkel käimas ja lähiaastateks kavandatud Tallinn-Tartu maanteele mitmeid arendusi. "Hetkel on käimas Kose–Ardu ning Ardu–Võõbu lõigu ehitus ning peagi algab ka Võõbu–Mäo lõigu ehitus. Selle tulemusel on 2022. aasta lõpuks võimalik sõita Tallinnast Mäoni mööda neljarajalist maanteed," kirjeldab asekantsler ning lisab, et 2018. aastal valmib Põltsamaa-Tartu vahelisel lõigul möödasõidualade ehitamine, mis aitab samuti suurendada liiklusohutust.

"Oleme koostöös Maanteeametiga kavandanud veel mitmetele maantee lõikudele möödasõidualade ehitamise, mis aitaks suurendada liiklusohutust, kuid nende ehitamise täpsem ajakava sõltub suuresti riigi eelarve võimalustest ja vastavalt riigiteede hoiu tulevasest rahastamisest," lisab asekantsler lõpetuseks.

Nilov ministeeriumi vastusega rahul ei ole

"Kahjuks ei saanud ma ühelegi oma küsimusele vastust!" sõnab Nilov rahulolematult. "Mu põhiküsimusele, millal Tallinn-Tartu surmamaantee muutub turvaliseks neljarealiseks, vastasite, et see on tulevikueelarve! Kas see tähendab uut valitsust? Kes otsustab antud küsimuse?" esitab Nilov lisaküsimusi.

Samuti süüdistab Nilov asekantslerit teistelegi küsimusele vastamata jätmises. "Kes peaks antud maanteel hukkuma, et te reaalselt tegutseksite? Palun öelge meile selge sõnaga – kes otsustab rahade eraldamise Tallinn–Tartu maantee osas?" küsib Nilov ja nõuab konkreetseid vastuseid Tallinn–Tartu maantee neljarealiseks ehitamise suhtes.

"Meie riigis ei arvestata, et murdosasekundiga võid olla invaliid - puuetega inimesi mõnitatakse, inimesed on sunnitud käima tõestamas iga-aastaselt, et kaotatud käsi või jalg pole tagasi kasvanud. Mul on ääretult kahju, et valitsus ei vasta küsimustele nii, nagu need esitatud on," sõnab Nilov ning lisab, et vastus tekitab temas amööbse tunde. "Kui mind peetakse amööbiks ja ajukääbikuks siis mida meist kõigist arvatakse? Riiki juhivad inimesed, kes ei tea, mida tähendab töö! Austatud maksumaksja kulul elajad, me pole nii lollid, kui te arvate!" sõnab ta kirglikult.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid