Uuringu andmetel kasutab hiljutise uuringu kohaselt Facebooki vaid 51% Ameerika noortest vanuses 13 kuni 17. 2015. aastal tehtud uuringu kohasel veetis Facebookis aega aga 71% uuringule vastanud noortest, mistõttu oli Facebook tollal ka eelistatuim platvorm.

Selle aasta uuring aga näitab, et üha rohkem eelistatakse hoopis teisi sotsiaalmeediaplatvorme. Näiteks 85% uuringus osalenud noortest ütles, et kasutab YouTube'i. Teisele kohale jäi Instagram, mida kasutab 72% vastanutest ja kolmandale kohale jääb Snapchat, mida kasutab 69% noortest.

Uuringus, mis tehti 2014-2015, selgus, et Instagrami kasutas 52% vastanutest ja 41% kasutas Snapchati. YouTube'i kasutuse kohta sel ajal noortelt ei küsitud.

Kui uuringus osalenutelt küsiti, milliseid sotsiaalmeediaplatvorme kasutasid nad kõige enam, siis ainult 10% ütles, et eelistatuim valik on Facebook.

Lisaks selgus uuringust, et Facebooki kasutasid eelkõige madalama sissetulekuga peredest noored. Näiteks 70% Facebooki kasutajatest olid noored, kelle pere aastasissetulek ei küündinud üle 30 000 dollari. Kasutajatest 36% olid aga noored, kelle pere aastatulu oli 75 000 dollarit või enam.

Kui uuringus osalenutelt küsiti, milliseid sotsiaalmeediaplatvorme kasutasid nad kõige enam, siis ainult 10% ütles, et eelistatuim valik on Facebook. Snapchat on esimene valik 35% jaoks, 32% vaatab esimesena YouTube'i ja vaid 15% avab telefonis esimesena Instagrami. Kusjuures Instagrami omab Facebook. Lisaks selgus, et madala sissetulekuga perekonnad eelistavad esimese valikuna Facebooki.

Selgusid aga mõned eelistused, mis on seotud ka soo ja rahvusega. Tüdrukud eelistavad kasutada Snapchati rohkem kui poisid (42% vs 29%). Poisid otsustavad aga rohkem YouTube'i kasuks (39% vs 25%). Lisaks selgus, et mustanahalised noored eelistavad peamiselt Facebooki ja valgenahalised eelistavad Snapchati.

Firma eMarketer ennustab, et sel aastal loobub Facebooki kasutamist ligi 2,1 miljonit Ameerika noort, kelle vanus jääb alla 25 eluaasta.

See ei ole aga esimene kord, kui räägitakse, et noored kasutavad järjest vähem Facebooki. Selle aasta veebruarikuus tegi eMarketer uuringu ja pakkus, et Facebooki kasutajate hulk 12-17-aastaste ameeriklaste seas langes 2017. aastal 9,9%. See on kolm ord suurem number, kui sama firma mullu augustikuus tehtud uuring oletas. Firma eMarketer ennustab, et sel aastal loobub Facebooki kasutamist ligi 2,1 miljonit Ameerika noort, kelle vanus jääb alla 25 eluaasta.

Uuringufirma eMarketer analüütik Paul Verna sõnas, et ta näeb seda tendentsi oma tütarde pealt, kellest üks on 17-aastane ja teine on 14-aastane. Verna meenutab, et kui tema 17-aastane tütar oli 13-aastane ja tegi endale Facebooki kasutaja, siis sai ta üsna kiiresti aru, et sellel puudub tema jaoks mõte. Kui Verna teine tütar sai 13-aastaseks, siis ta ei hakanudki endale Facebooki tegema, sest kõik põnev toimus Instagramis.

Hea lugeja, millised on sinu eelistused sotsiaalmeedias? Kas kasutad eelkõige Facebooki või eelistad pigem Snapchati, Instagrami ja YouTube'i?

Allikas: theguardian.com

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid