Kursuse tulemusena valmisid multisensoorne õppevahend, puuteraamatud vaegnägijatele, filmid ja äpid, mida saavad kasutada nii erivajadusega õpilased, väikelapsed kui ka täiskasvanud.

Multisensoorne õppevahend võimaldab ühendada klassiruumis õppimise õuesõppega ehk õpitut kinnistatakse õuesõppe vormis: puud erinevatel aastaaegadel (raagus, pungades ja õites, rohelistes lehtedes, kirjutes lehtedes), ilmastikuolude tunnetamine elulises olukorras (soe, külm, tuul, vihm, lumi), aastaajale iseloomuliku kogemine aistingutena (helid). Õppevahendit toetavad õpilastele tuttavad ja igapäevaselt kasutusel olevad värvilised eseme- ja tegevuspildid ning lihtsustatud viiped, õpetamise seob kokku kindel lugu – multy-sensory storytelling'u meetod.

„Kaasava ELU” projekti raames valmistasid üliõpilasrühmad ka neli punktkirjas audiolisaga ja äpi toega puuteraamatut: „Mutionu pidu”, „Inetu pardipoeg”, „Kõige ilusam lill” ja „Aastaajad”. Raamatutel on ka laiem õppefunktsioon – need on esitatud eesti, vene ja inglise keeles, et arendada keeleõpet nii vaegnägijatel kui ka nägijatel lastel. Raamatute kõrvale loodi õpetlike mängudega äpid ning filmid, mis annavad laiemale huvigrupile teavet puuteraamatutes sisalduvast.

Äppide abil on võimalik õppida tundma erinevaid pille ja loomade rahvapäraseid nimetusi, erinevaid lilli, aastaaegadega seonduvat kas tahvelarvutit, smart-tahvlit, arvutit või nutiseadmeid kasutades.

Nii filmide kui ka mängude sihtgrupina nähakse laiemat auditioorumi. Valminud puuteraamatud kingitakse Tallinna Pimedate Raamatukogule, kellega koostöös on trükitud raamatutesse kõik punktkirja tekstid.

Vahendite loomisse ja katsetamisse olid kaasatud nii Tallinna Heleni Kooli kui ka Tallinna Tondi Põhikooli Tuisu hooldusõppe osakonna õpilased ja õpetajad. Oma panuse andsid Vääna Mõisakooli ja Tabasalu Muusikakooli õpilased ja õpetajad ning Tallinna Sadama segakoor.
Projekti „Kaasav ELU” juhendasid Tallinna Ülikooli käsitöötehnoloogia ja rahvakunsti lektor Tiia Artla ning haridusteaduste instituudi doktorant Jana Kadastik.

Jaga
Kommentaarid