ETV+ vaatajatele näidati samal õhtul vene filme ja telesaateid. Üheslaulmise asemel võis televaataja osa saada filmidest "Pärijad", "Ohtlik sukeldumine", "Talvine kirss" ja telesaatest "BRAAVO"!

Eesti Rahvusringhäälingu brändijuht Madis Sein vastas Delfile, et ülekannet ei näidatud, kuna ETV+ ei saanud oma vaatajatele ülekandega lisaväärtust anda.

"19. augustil Lauluväljakul toimunud üleilmne üheslaulmine, mida Eesti Televisioon üle kandis, oli oma formaadilt 100 minutit kontserti ilma vahetekstide ja kommentaarideta. ETV+ ei saanud oma vaatajatele siin lisaväärtust anda. ETV+ vaatajad, keda nimetatud kontsert huvitas, said sündmusest osa Eesti Televisiooni ülekande kaudu või kohapeal olles," põhjendas Sein.

Hea lugeja, avalda arvamust, kas ETV+ oleks pidanud "Üheslaulmist" üle kandma?