"Ent kust leida inspiratsiooni, kui ühiskond näib vaid individuaalsuse suunas liikuvat. Isegi meie istuv riigipea ütles ühes oma ametiaja alguses peetud kõnes, et tema unistuste Eestis saab igaüks ise teha seda, mis tahab ja saab seejuures ise hakkama. Iseenesest ilus mõte, ent seda ei juhtu mitte kunagi. Veelgi enam – ei peagi juhtuma. Me kõik koos peame saame hakkama," kirjutab Evelin.