“Mu abikaasa pole palgal, vaid aitab meid vabatahtlikuna,” kummutab Tomi. “Küll aga on ta osa tiimist ja vastutab Eesti Laulu sotsiaalmeedia ja pressiga seotud küsimuste eest. Anni on professionaalne tiimiliige oma väga heade teadmiste ja oskustega. Temal on ka suurepärane ülevaade mu tegemistest ja soovidest, ta mõistab mu tööalaseid eesmärke ja väljakutseid väga hästi. Seetõttu on ta näiteks võimeline ka kiirelt reageerima pressiga suhtlemisel.”

Anni aitab oma meest, olles vanemapuhkusel. “Sel aastal on kogu töö minu jaoks väga kiiresti käima läinud ja vanemapuhkusel viibimise ajal ei ole Annil probleem mind sellel kiire stardiga ajal ka tööalastes tegemistes toetada,” kinnitab Tomi.