Kohus arutas asja kinniste uste taga ja otsustas, et AS All Media Eesti (mille alla kuulub ka TV3) ja ajakirjanik Katrin Lust peavad mehele maksma mittevaralise kahju tekitamise eest kumbki 800 eurot valuraha.

Katrin Lusti sõnul ei ole tal võimalik seda kohtuotsust põhjalikult kommenteerida, sest Urmas Kausi soovil kuulutati kohtuistung kinniseks. Küll aga soovib Lust eraldi välja tuua, et kohtu kinnitusel on kõik "Kuuuurija" saates kõlanud väited Urmas Kausi kohta tõesed.

"Saan aru, et kohus on leidnud et me ei tohi TV3 järelvaatamises näidata ainult Kausi kodus filmitud materjali, aga veelkord ütlen, et kõigis faktiväidetes Kausi kohta kohus nõustus meie arvamusega."