Kaamera ees soostusid vastama siseminister Katri Raik, Riigikogu liikmed Artur Talvik ja Sven Sester ning peaministri büroo juhataja Tanel Kiik.

Poliitikutele esitati järgnevad küsimused:

1) Mis olid Eesti omaaegsed Hansalinnad?

(õige vastus on Viljandi, Tartu, Pärnu, Tallinn);

2) Mis tänaval asub see maja, milles sõlmiti Tartu rahuleping?

(õige vastus on Vanemuise tänaval);

3) Kelle allkiri ilutses 1992. aastal uuesti kasutusse võetud kroonidel?

(õige vastus on Eesti panga toonase presidendi Siim Kallase);

4) Rail Baltic on kuum teema. Millal avati Eesti esimene raudteeliin ning kust kuhu sai sellega sõita?

(õige vastus on 1870 ning sõita sai sellega Paldiskist läbi Tallinna Narva ja Peterburi suunas);

5) Suur digiriik Eesti. Milline asutus omas NSV liidust toodetud arvutit Ural-1, mis 1959. aastal tööle pandi?

(õige vastus on Tartu Riiklik Ülikool);

6) Millal loodi Eesti ja muu maailma vahel püsiv netiühendus?

(õige vastus on märtsis 1992).

Mälumängust jäi välja hulk küsimusi, millele vastust ei õnnestunud saada. Mis võiks olla nende küsimuste vastus?

- Mitu laulu kuulub Alo Mattiiseni isamaaliste lalude tsüklisse?

- Moskva olümpiamängude jaoks valmis Olümpia hotell. Mitu korrust on sellel 84- meetrilise hoonel?

- Millal võitis esimene eestlane olümiamedali ja kes see võitja oli?

- Räägitakse, et Tallinn autostub. Millise linnas elas esimene inimene, kes Eestis autot omas?

- Eesti kroon võeti kasutusele 1928. aastal. Milliseid teisi nimevariante krooni nime valimisel kaaluti?

Jäta oma pakkumised kommentaaridesse!