2016. aasta detsembris andsid Aleks Lepajõe, Raivo Roosna ja Harry Gelstein sisse hagi, et kohus keelaks Kris Taska firma Taska Film OÜ toodetava filmi "Sangarid" avaldamise, levitamise ja reklaamimise nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka mujal. Omaaegsed paadipõgenikud ei olnud rahul, et filmis kasutatakse nende lugu neilt luba küsimata.

Lepajõe, Gelstein ja Roosna nõudsid Harju maakohtus kostjalt ehk Kris Taska ettevõttelt välja mittevaralise kahju, iga hageja kohta summas 20 000 eurot. Kokku seega 60 000 eurot. Samuti taotlesid mehed oma hagis, et kohus mõistaks kostjalt välja alusetu rikastumise teel teenitud 177 575 eurot.

2018. aasta jaanuaris jäid mehed maakohtus kaotajaks, veelgi pidid nad solidaarselt tasuma ka menetluskulud 8007 euro ulatuses. Otsus anti peagi edasi ringkonnakohtusse. Ka seal soovisid mehed keelata Taska Film OÜ-l "Sangarite" igasugusel viisil avaldamist, levitamist ja reklaamimit Eestis, Euroopa Liidus ja mujal nende eluaja jooksul ja ka veel kolmkümmend aastat pärast viimase hageja surma. Lisaks taotles kolmik, et ringkonnakohus mõistaks igaühele neist kahjuhüvitist 25 000 eurot.

Tallinna Ringkonnakohus jättis selle aasta jaanuaris maakohtu otsuse muutmata. Mehed pidid tasuma ka menetluskulud ringkonnakohtus summas 2911 eurot.

Otsus kaevati edasi riigikohtusse, 17. juunil otsustati, et seda menetlusse ei võeta. Riigikohtu otsusega jõustusid varasemad kohtuotsused, millega jäeti Lepajõe, Roosna ja Gelsteini nõuded Taska Film OÜ vastu täielikult rahuldamata. Kokku peavad mehed menetluskulusid kandma enam kui 10 000 euro eest.