Senini kuulus kleit on omale veel mitmeid sarnaseid kaaslasi saanud, kelle sekka ka hiljuti internetti laetud pilt nüüd kuulub.

Kiirel vaatamisel näib, nagu pildil oleks tumeda ning tormise taevaga rand, kuid selgub, et neis, kes pilti nii näevad, peitub tõeline kunstnikuhing.

Tegelikul on pildistatud hoopis katkist autoust.

On suur hulk inimesi, kes isegi kindla vastusega pole siiski võimelised ust nägema ning jäävad kindlalt ranna ja ookeani juurde.