"Astusin uuesti Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrantuuri ja tegelen uue töö kirjutamisega," kinnitab Kovalenko. "Loodan, et saan töö kaitstud aasta lõpuks. Plaanin jätkuvalt uurida vähemusosanike investorkaitset."

Anastassia kavatseb uue töö kirjutada ka õigusteaduskonnas, kuid mitte samal ajal eelmainituga – kahte korraga poleks mõistlik rabistada. Pärast põrumist Riigikogu valimistel sotsiaaldemokraatide nimekirjas keskendus Anastassia taas motospordile ning võttis osa Itaalia meistrivõistlustest.

Koolipingis istub uuesti ka sotsiaaldemokraat Rainer Vakra, kelle Tallinna Ülikooli bakalaureusetöö tunnistati samuti plagiaadiks…