Teele, Kiire, Tõnissoni, Imeliku ja teiste "Kevadest" saati kogu rahva silme all kasvanud tegelaste kõrval lisab dünastialikku mõõdet nüüd "Talve" filmile see, et Tootsi pojana näeme filmis Karl Robert Saaremäed (27), näitlejate Üllar Saaremäe ja Tiina Mälbergi poega. Tema vastasmängijana, Arno pojana aga Franz Malmstenit – Mait Malmsteni ja Harriet Toompere teatridünastiate järeltulijat.

Pidulik on ka tõik, et Karl Robert on sündinud 7. juunil 1992 Viljandis. Kaks nädalat enne Eesti krooni taastulekut, Carl Robert Jakobsoni piltidega kõige kangematel, 500kroonistel rahatähtedel! Tema vanemad Üllar ja Tiina olid kursusekaaslastena just lõpetanud teatrikooli 15. lennu. Ugala hooaja lõpupeol jõuti neid tervitada kui trupi uusi noori näitlejaid, kui poisil selsamal õhtul ilmaletulekuga kiireks läks... Mõistagi kasvas sellest poisist näitleja.