Ära jäävad nii 18. märtsiks välja kuulutatud "Haru, üksildaste saar" kui 25. märtsiks välja kuulutatud "Antropotseen. Inimese ajajärk".

Kas hooaeg jätkub pärast 1. maid, kui peaks lõppema riiklik eriolukord, antakse teada aprillis.