Lori ja teised asjaosalised, kes ei ole kokkuleppemenetlusega nõustunud, ütlevad, et nende kaasusega jätkamine oleks ebaaus. Kaitseadvokaatide sõnul kohtlesid ametivõimud pettuses keskel olevat Rick Singerit nii, et mees muudaks oma väiteid, kirjutab TMZ.

Singer olla alguses öelnud võimudele, et raha, mille ta Lorilt ja teistelt sai, oli annetus, mille ülikoolile edasi maksta, aga FBI tahtis, et ta kutsuks seda altkäemaksuks. Singer ütles, et need ei ole altkäemaksud, vaid annetused, ning siis hakanud teda ülekuulanud agent tema peale karjuma ja käskis mehel valetada, kutsudes seda raha altkäemaksuks.

Ja FBI käskis, nagu Singer väidab, tal ka telefonis valetada, et lastevanemate kohta süütõendeid koguda.

See pole veel kõik. Kohtudokumentides on kirjas, et prokuratuur hoidis selle info enda teada, kuigi neil oli kohustus see koos teiste asitõenditega kaitseadvokaatidele esitada.

Kaitsjad väidavad ka, et valitsus salvestas mitmeid kõnesid Singeri ja vanemate vahel, aga nende sõnul oli see valitsuse poolt hoolikalt organiseeritud pettus, et süüalused liistule tõmmata ja nende vastu iga hinna eest süütõendeid saada.

Kohtule esitatud dokumentides on Lori Loughlini kaasuses kirjas, et naine ei teadnud, et tema raha on altkäemaks. Salvestatud telefonivestluses on kuulda Lorit rääkimas oma kahtlustest raha maksmise osas, aga tema abikaasa olla talle kinnitanud, et tegu on annetusega, et lapsed kooli sisse saada.

Lori Loughlini ja teisi süüaluseid kaitsvad juristid sõnavad, et valitsus on valetanud, fabritseerinud tõsiseid asitõendeid ja kinni pidanud olulisi asitõendeid, mis oleksid näidanud, et kingitud raha näol polnud tegemist altkäemaksuga.

Kaitse tahab, et kogu kaasus lõpetatakse, või vähemalt heidetakse asitõenditena kõrvale FBI salvestatud telefonikõned, kuna need on saadud ebaausal viisil.