Tallinna linn pakkus oma asutuste töötajatele, kelle töömaht on eriolukorra tõttu vähenenud, üleskutse panustada vabatahtlikult mõne vajaliku asendustöö tegemisse. Kuna etendustegevus teatrites on peatatud, pakuti seda ka linnateatri töötajatele.

Tallinna Linnateatri turundusjuht Margus Küppar sõnas, et temale teadaolevalt on abitöödel osalenud kaheksa nende asutuse töötajat.

"Abitöödel on käinud inimesi erinevatest osakondadest, nii loomingulisi kui tehnilisi ja administratiivtöötajaid. Nimesid ma öelda ei saa," sõnas Küppar.

Eesti Ekspressi avalikustatud loos rääkisid Piret Kalda, Indrek Ojari ja Argo Aadli, et ka nemad olid ühed neist, kellele pakkumine tehti.

"Näiteks viiakse sotsiaalabi vajavatesse kodudesse toitu ja ravimeid, osaletakse heakorratöödel ja kontrollitakse avalikes kohtades 2 + 2 reegli täitmist. Nõusoleku appi minekuks on minu teada andnud rohkem inimesi," sõnas turundusjuht.

Linnateatri inimesed suhtuvad sellesse kui vabatahtlikku panustamisse oma kogukonna hüvanguks. "Osalemine on olnud vabatahtlik ja mingeid sunnimeetmeid pole rakendatud. Mitmed meie inimesed on olnud hea meelega valmis abistama kui pakutav töö vähegi sobiv ja jõukohane on. Paarist pakkumisest on erinevatel põhjustel ka loobutud," rääkis Küppar.

Asendustöö kellegi palka ei muuda. Tallinna linn on otsustanud säilitada töötajate põhipalga ning asendustöö on vabatahtlik, mille eest eraldi tasu ei saa.

"Loominguliste ja tehniliste töötajate sissetulek on siiski mõnevõrra vähenenud. Osa nende töötasust on nimelt seotud etenduste andmisega ja kuna etendustegevus on hetkel peatatud, on pisut vähenenud ka nende töötasud. Põhipalk on aga säilitatud ja palga vähendamist minule teadaolevalt ei plaanita," ütles Küppar.

Tallinna Linnateater pidi ära jätma kõik suvised lavastused, mille tõttu said nad ka tugeva rahalise hoobi. Kõik suviste etenduste peale tehtud kulutused on läbinud tühja.

Turundusjuht Margus Küppar sõnas, et teatrile on suurimas väljakutseks ilmselt see, kuidas käivitada pärast eriolukorra lõppemist taas etendustegevus, nii et see oleks publikule ja töötajatele ohutu ning teater saaks võimalikult ruttu naasta oma tavapärase tegevusmudeli juurde.

"Linnateatri omatulude osakaal teatri eelarves on suhteliselt suur ja etendustegevuse peatamine seab eelarve loomulikult suure pinge alla. Aga raske on praeguses olukorras ju kõigil ja võimalik, et meie munitsipaaletendusasutusena oleme isegi hetkel pisut paremas olukorras kui mõni teine, seega pole sobilik kurta," ütles turundusjuht.

Pealinnas vajas palju abikäsi

Tallinna personalidirektor Vilve Raik sõnas, et linn otsis abitöödeks täiendavaid abikäsi MUPOss, Spordi- ja Noorsooametisse, Tallinna kalmistutele, Kardioru parki, samuti on vajanud töötajaid turud. Töö sisuks on tänavatel, spordiväljakutel, turgudel ja mujal avalikus ruumis 2+2 reeglist kinnipidamise jälgimine, inimestele selle vajaduse selgitamine.

Samuti tehakse noortega tänavatööd, uuritakse neilt, kui teadlikud nad on eriolukorra reeglitest ning tutvustakse neile alternatiivseid võimalusi virtuaalseks ajaveetmiseks. Munitsipaalpolitseis ning Spordi- ja Noorsooametis antakse inimestele kohapeal väljaõpet ja tehakse ka n.ö. proovipäevi. Samuti on nendega tööl alati kaasas professionaalne kolleeg.

Linnaorganisatsioonis on ca 350 inimest, kes ei saa oma igapäevast tööd teha või on nende töömaht seoses kriisiga oluliselt langenud. Neist kolmandik on riskirühmas, keda välitöödele saata ei saa, kuid kes saaksid soovi korral teha teist tööd kodukontoris. Ca 15 neist on selleks soovi avaldanud. Praeguseks on reservis kokku 111 inimest ehk nemad on andnud nõusoleku teist tööd teha. Asutustel on abis käinud 39 töötajat. Ent reservis olevate vabatahtlike arv on pidevas muutumises.

Vaatamata sellele, et paljudes linna asutustes reaalseid tegevusi ei toimu, on linn tööandjana võtnud seisukoha, et inimestel eriolukorrast tingutuna palka ei vähendata.

Vilve Raik sõnas, et kõige rohkem võttis ehk aega kiire ja toimiva lahenduse leidmine asutustelt info saamiseks.

"Asutusi on linnas üle 250 ja nendelt kõigilt igal esmaspäeval infot saada ning see kiiresti töödelda, tundus alguses keeruline. Samuti oli personaliteenistusel vaja paari päevaga läbi helistada kõik 350 inimest, sest MUPO ning Spordi- ja Noorsooamet ootasid pikisilmi inimesi, kes neile appi tuleksid. Tänaseks asi toimib. Oleme väga tänulikud kõigile neile inimestele, kes on nõus appi tulema. See tähendab, et nad hoolivad meie linnast ja linnaelanikest," ütles Raik.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid