Kindlasti aitab kaasa see, kui teate, mis on teie meeskonnas kellegi tugevad valdkonnad: ajalugu, kirjandus, sport, muusika, teater jne. Siis saab küsimusi jagada nii, et igaüks tegeleb selle küsimusega, mille lahendamiseks on tal kõige enam eeldusi.

Mängulaud on 4 x 6 ruudustik, kus iga ruudu all peitub küsimus. Mängu alguses pole teada, kus, millise teema, punktiväärtuse ja raskusastmega küsimused peidus on. Nii võib olla üheks strateegiaks see, et kõigepealt avatakse kõik küsimused ja luuakse ülevaade küsimustest. Nii on hea kaasata ka nooremaid mängijaid ning anda neile kohe jõukohasemad küsimused lahendada.

Teine strateegia on see, et jagatakse ära read või tulbad mängijate vahel ning igaüks tegeleb oma reaga seni, kuni kõik küsimused on vastatud või enam hakkama ei saa. Samas võib arvata, et igas reas ja tulbas on küsimusi, mille raskusaste eeldab kogu meeskonna teadmiste ja oskuste kasutamist. Halb on see, kui keegi istub mõne küsimuse lahendamisega tupikseisus, kuigi samal ajal on mõnel meeskonnaliikmel tee lahenduseni mõne otsingu kaugusel olemas.

Lisaks on oluline ka küsimustele lähenemise strateegia. Tuleks endale selgeks teha, kas selle küsimuse leiab üles otsides, nuputades või hoopis lihtsalt eri vastuseid pakkudes. Oleme sageli näinud, et need, kes teevad kaalutletud pakkumisi – näiteks küsimustes, kus on kuni 10 vastusevarianti – jõuavad sageli paremate tulemusteni, sest vabaneb aeg teiste küsimustega tegelemiseks. Kuna mänguaeg on 60 minutit ja vale vastuse korral läheb küsimus lukku 5 minutiks, siis õige reageerimise korral jõuab proovida 9 korda erinevaid vastuseid.

Kindlasti ei tohi liiga kauaks ühte küsimusse n-ö kinni jääda. Kui tekib lootusetuse tunne lahenduse leidmise suhtes, siis tuleb see küsimus anda edasi teisele meeskonnaliikmele. Alati on võimalus, et teine inimene läheneb lahenduse otsimisele teistmoodi ja sageli viib just mõttemudeli muutus ja loov lähenemine otsimisele tulemuseni. Samuti saab küsimuse edasi andnud mängija pühendada tupikus veetmise asemel aega mõne teise küsimuse lahendamiseks, mis toob meeskonnale punkte juurde.

Kokkuvõttes on aeg Delfi nutiturniiri osalejate kõige kallim ja otsustavam ressurss, sest üldjuhul tuleb teha arukaid ja tulemuslikke valikuid just aja kulumist arvestades. Pea kõik seni osalenud mängijad on öelnud, et 1 tund mänguaega möödub ülikiirelt ning pea alati jääb aega puudu. Lisaks on oluline see, et lõplik järjestus pannakse paika selle järgi, kes kõige esimesena lahendab ära kas kõik küsimused mängulaual või kes esimesena jõuab mingi punktisummani ehk kui 2 meeskonda jõuavad võrdselt 150 punktini, siis võidab see, kes enne selle punktisummani jõudis.

Osalemiseks saab pileti osta SIIT.

Seega valmistage oma meeskond ette ja teil saab põnev olema!
Head mängimist!

Mängu platvormi pakkujaks ja sisu tootjaks on Meeskonnatreeningute Agentuur MAD.