Esimese Delfi Nutiturniiri üheks raskemaks ja osalejate tagasiside põhjal ka parimaks küsimuseks hinnati Lennujaama lennuplaani kohta esitatud küsimust. Vaatleme siin ühte võimalust, kuidas seda küsimust oleks võinud lahendada.

Näitasime mängus pilti lennujaama sõiduplaani kohta, kust oli välja võetud viited lennujaama asukoha ja nime kohta.

Esitatud küsimus kõlas: Millise lennujaama 1960ndate sõiduplaaniga on juuresoleval pildil tegu?
Vastuseks kirjutage lennujaama nimi.
Lahenduse leidmisele on võimalik läheneda välistamismeetodil, eesmärgiga välistada mittesobivad variandid ja lauale jätta teoreetiliselt sobivad vastusevariandid ning asuda neid siis suurima tõenäosuse järjekorras pakkuma.

Esimesena tuleks välistada lennuplaanil olevad lennuväljad: Tartu, Tallinn, Narva, Kingissepp (tänane Kuressaare), Mõisa, Jõhvi.

Siit jääb ebaselgeks, kus asus sihtpunkt Mõisa. Võib oletada, et kas on tegu mõne Pärnu, Rakvere või Haapsalu kandis oleva kohaga, sest neid pole plaanis mainitud või hoopis mõne Lõuna-Eestis asuva kohaga. Kiire googeldamine otsisõnaga “Mõisa lennujaam” annab esimeste vastete seas Pärnu lennujaama, mis asub Sauga mõisa maadel. Võimalik, et tegu on selle kohaga, kuid Pärnut veel välistada ei maksaks, pigem nihutame prioriteetide seas tahapoole.

Seejärel võiks võimalike vastustena kirja panna suuremad keskused, kus võis loogikakohaselt olla tollel ajal lennuväli. Ilmselt ei pea otsima taga kõige väiksemaid lennuvälju, sest lennugraafik oli võrdlemisi tihe: igapäevased lennud 6 sihtpunkti. Vastusevarientidena võiks kõne alla tulla järgmised kohad ja seda hetkel teadmata, kus lennujaam 60ndatel aastatel oli: Viljandi, Rakvere, Valga, Põlva, Võru, Paide, Põltsamaa, Jõgeva, Rapla, Pärnu, Haapsalu, Kärdla. Kokku hetkel 12 varianti. Kihnu ja Ruhnu, kuhu samuti ilmselt lennati jäid välja, sest on väga väike tõenäosus, et sealt oleks tehtud igapäevaselt reise nii paljudesse kohtadesse.

Kui minna mängus välja pakkumiste taktikale, on teoorias võimalik küsimuse 5-minutilise lukustusaja tõttu teha tunniajalise mängu jooksul 11 pakkumist. Seega on variante hetkel pisut palju ja mõnede välistamine ei võtaks liialt aega.

Kui nüüd tähelepanelikumalt vaadata piletite hindu ja oletada, et pikemad reisid maksavad rohkem, siis kallimad piletid on Narva ja Jõhvi ning samal ajal ka Kingisseppa. Sellest tuletatuna saab välistada lennujaamad Kirde-Eestis ja pigem ka Rakveres ning saartel sh Kärdlas ja pigem ka Pärnus.
Odavamad piletihinnad lennuplaanil on Tartu ja Mõisa ning Tallinnasse on pilet kaks korda kallim kui Tartu - see teadmine toob lennujaama suure tõenäosusega Kesk-, või Lõuna-Eestisse ning välistada võiksime oma nimekirjast Haapsalu ja Rapla.
Kuna Narva on pilet kallim kui Kingisseppa, siis võiks välja jätta ka Jõgeva. Samuti, kuna Tallinna on pilet odavam, kui Jõhvi ja Narva, siis pigem ei ole tegu Võru või Põlvaga ehk meie valikust Lõuna-Eesti idapoolsemate linnadega. Lisaks jäävad kõrvale ka Läti või Pihkva lennujaamad.

Seega on välistamiste tulemusena vastusevariantidest laual endiselt 6: Viljandi, Paide, Põltsamaa, Valga. Neid tõenäosuse kaupa ritta seades võiks pakkumiste järjekord olla linnade suuruse järjekorras: Viljandi, Valga, Paide, Põltsamaa.

Tegelikult olemegi nii jõudnud õige vastuseni, sest pildil oli tegemist Viljandi Lennujaama lendude plaaniga. Tasuks ka teadmine 60ndate-70ndate reaalsusest, kus Eestis toimis võrreldes tänasega oluliselt tihedam siselendude võrgustik.

Kokkuvõttes on lisaks õigete vastusevariantide otsimisele alati üks võimalus Delfi Nutiturniiril kaaluda, kas kulutada minimaalselt aega ja minna pakkumiste peale välja, kui vastusevariante on kuni 9 või kulutada pisut aega, et minimeerida pakkumiste ringi.
Mängude raskusaste on selline, et vaid vähesed meeskonnad lahendavad ära kogu mängulaua ning seetõttu on üks olulisemaid edukuse kriteeriumeid oma ajalise ressursi arukas planeerimine. Pakkumiste või välistamise meetodi kasutamine võib väärtuslikku aega teatud olukordades kokku hoida.

Tundus põnev ja soovid täpsemalt teada, kuidas osaleda?
Mine delfi.ee/nutiturniir ja loe lähemalt.

Mängu platvormi pakkujaks ja sisu tootjaks on Meeskonnatreeningute Agentuur MAD.

Põnevat mängu!