1990. aastal andis Vormsi Enn sügavamõttelise intervjuu telesaates "Monoloog tundmatuga: Vormsi Enn". Seal tõdes Enn, et me pole universumis kindlasti kaugeltki mitte ainsad elusolendid. "Muuilmas liiguvad need, kui muinasjuttudes läheb mees läbi seina või paneb kübara pähe ja kaob. Meie teadusliku mõtlemise tarbeks kõlbaks öelda, et see on neljamõõtmeline ruum. Nagu me teame, oleme meie kolmemõõtmelises ruumis ja me ei tea veel seda nippi, et pääseda neljamõõtmelisse ruumi. See neljamõõtmeline ruum on see osa muuilmast, kes osakavad tulla läbi seina, tulla läbi vaikuse, tulla läbi meile nähtamatute müüride, koridoride. Kõige, mis meil olemas on ja mida me veel ei taju."

Muuilmaga kontakti saab aga otsida igaüks. "Ehk kõige lihtsam oleks nii nagu indiaanlased kunagi tegid ja teevad praegugi. Kui on raske või kui on nõu vaja pidada või kui üldse kontakteeruda suure loodusega ja suure muuilmaga, siis istud seljaga vastu mändi. Paned käed selja taha, katsud kahe käega männipuud. Mänd sellepärast, et mänd on kõige lahkema auraga. Õige kohe saad sa üheks osaga loodusest."

Erilise energiaga kohti leiab ka loodusest. Enn kirjeldas 90. aastal, et kõige lihtsam on erilist kohta ära tunda selle järgi, et seal ei kasva ühtegi puud ning pea kohal on järsku lagendik. "Istuda, unustad ära kõik oma mõtted ja nii see tulebki. Iga inimene on selleks võimeline, lihtsalt kui satud sinna kohta, oled avali muuilmale ja loodusele, siis selle koha peal tekib selline rahutunne."

2008. aasta augustis Eesti Päevalehele antud intervjuus selgitas Enn, et inimeste õnn on kinni vaid nende enda mõtetes. "Kõige tähtsam ongi mõtlemine. Minu jaoks on olemas olnud üks põhitõde, mis on kõige alus, see on lause "ühelgi inimesel ei ole õigust…". Selle üle tuleb mõelda."

Väga suurt rolli mängis Ennu seisukohalt ka eetika ja üksteisest hoolimine. "Raskel ajal ikka see sama – olla eetilisem. Mida rohkem inimene hoolib teistest, empaatia, seda kergem on endaga hakkama saada ja seda raskemini talle haigused ligi tulevad. Mida suurem egotsentrist sa oled, seda rohkem tõbesid ja infektsioone sa külge saad, sest suudad mõelda ainult enda peale. Hoolida, hoolida, hoolida! Samasse süsteemi kuulub lause „Aukartus elava ees“, sest hoolida tuleb ka loomadest."

2018. aastal Nelli Teatajale antud intervjuus avalikustas Enn, et meeleseisundit aitab muuta ka õige muusika kuulamine. "Vahel võib muusikal olla tervendav või meeleseisundit muutev mõju," ütles Vormsi Enn Jaapani päritolu artisti ja muusika looja Kitaro kohta. Enn tõdes, et vahel hämaratel sügisõhtutel kuulab ta Vormsis Kitarot just õuekõlaritest. "Ja tajun kõikehaaravat tervikut."

Loodusele võõraks jäänud inimesel aitab sealset võlu leida heli, mis teda energiale lähemale viib. "Taolasena on kogu olemine meditatsioon. Inimese kulgemist võib ju võrrelda jõe voolamisega. Tsiviliseerunud inimesel on raske tajuda puhast loodust. Ta vajab sellele ligi helisid."

Kuigi Ennu teadsid pea kõik eestlased ning ka tema õpetussõnadest nii mõnigi on läbi aastate üha enam populaarsust kogunud, siis ometi ei leia tema kohta just kuigi palju. Võib-olla peitubki seal tema kõige lummavam võlu?