Airi koolitee jäi pooleli, kui ta oli kaheksateist ja sündis tütar. Laps oli omakorda ka motiveerija, miks Airi uuesti kooli läks. “Nii ma siis läksingi suure hirmuga, kas ma oma kahe töö ja pere ja lapse kõrvalt kuidagimoodi mahutan sinna õpingud ka sisse. Aga tuli välja, et see asi osutus oluliselt lihtsamaks, kui ma arvasin. Ehk siis jätad ühe seebika vaatamata ja teed selle seebika asemel mingisuguse kodutöö ära või suhtled klassikaaslastega, kes nagunii hoiavad järje peal ja aitavad.”
Airi avastas, et aega leiab alati, kui asi on oluline. Ta tunnistab tagantjärele, et kartis natuke õpetajaid. Kartis kohata pedagooge, kes n-ö keelavad, käsevad, poovad ja lasevad. Aga kõik oli täiesti vastupidi: “Tegelikkuses seal õpetajad on hoopis teistsugused, sellised õpetajad suure algustähega või mentorid, kes nagu aitavad sind kaasa, ei tule sind õpetama, vaid nad tahavad näidata sulle seda, kuidas sa ise jõuaksid kuskile või saaksid mingeid teadmisi, millest sul reaalselt kasu on.”
Airi meenutab, et neil oli väga ühtehoidev klass ja pärast lõpetamist läks enamus kõrgkooli. Nii ka tema. Kõigepealt omandas Tartu ülikoolis rakenduskõrghariduse, siis läks magistriõppesse, seejärel veel Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppesse ja nüüdseks on ta doktorantuuris. Mis edasi? “Kindlasti ma tean, et need ei jää mu viimasteks õpinguteks. Elukestev õpe saab sealt koolist kindlasti alguse.”

Siin räägib Airi oma loo:

Õppida või mitte? Õppida!

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium ootab uusi õpilasi 4.-12. klassi.
Õpilaste vastuvõtt 2020/21 õppeaastaks põhikooli ja gümnaasiumisse toimub 25. maist 3. juunini ning 3. augustist 19. augustini.
Õppida saab nii hommikuses kui ka õhtuses vahetuses või e-õppes, kus saab õppida sõltumata elukohast.
Õppijatel palutakse end eelnevalt registreerida telefonil 5199 2795.
Enne vastuvõtule minekut tuleks Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO täita kooli astumise taotlus. Alla 18-aastase õppida soovija avalduse peab täitma lapsevanem. Seal on vastavad juhised olemas, kuidas ankeeti täita.

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium Pärnus Noorte väljak 2.

4.-9. klassi õppima asumiseks on vaja eelmise klassi tunnistust, väljavõtet õpilasraamatust (eelmisest koolist), isikut tõendava dokumenti, kohapeal täidetavat avaldust ja digitaalset fotot.
Põhikooli klassidesse võetakse vastu õpilasi, kes on 17-aastased või vanemad.

Gümnaasiumiastmes õppimiseks on vajalik põhiharidus ja seal vanusepiiranguid ei ole.
10. klassi õppima asumiseks on vaja põhikooli lõputunnistust, isikut tõendavat dokument, kohapeal täidetavat avaldust ja digitaalset fotot.

11. ja 12. klassi õppima asumiseks on vajailud põhikooli lõputunnistus, eelmis(t)e klassi(de) tunnistus(ed) või õpinguraamat, väljavõte õpilasraamatust (eelmisest koolist), isikut tõendav dokument, kohapeal täidetav avaldus ja digitaalne foto.

Täiendavat infot saab õppenõustajatelt ja PTG vastuvõtmise korraga saab tutvuda kodulehel www.ptg.ee.

Avaaktus toimub 23. augustil ja õppetöö algab on 24. augustil. Elukestev õpe võib alata.