Instagramis jagatud pildil istub Padar viisakalt koolipingis, millel on nii hunnik pabereid kui ka arvuti.

Pildi pealkirjast selgub, et tegu on lõpueksamiga. "Mina olen omalt poolt kõik teinud, nüüd jääb üle vaid tulemusi oodata," kirjutab Padar.

Padar lõpetab õpinguid EBSis tehnoloogiaettevõtluse erialal.

Selgub, et isa käis toetamas ka väike Linda, kellele Padari saavutused vaid rõõmu valmistavad.