Juhkami sõnul on pärast eelmisel nädalal toimunud kontrollkäike ning saabunud kaebuseid tulnud algatada üle Eesti mitmeid menetlusi meelelahutusasutuste suhtes, kus rikuti Vabariigi Valitsuse korraldust, mis keelab ööklubides pidude pidamise.

Tänahommikuse seisuga on terviseametini jõudnud 9 kaebust ööklubide kohta, osade rikkujate suhtes on algatatud ka menetlused. Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 172 punkt 4 kehtib Eestis ööklubides külastuskeeld, sest ööklubisid loetakse kõrgendatud nakkusohuga kohtadeks.

"Ööklubi on reeglina koht, kus juuakse ja tantsitakse nõnda, et 2+2 reeglist ei jää midagi järgi – selline tegevus kujutab endast nakkusohtu, mida korraldaja ei saa ka parima tahtmise juures enam kõrvaldada. Soovime kõigile ürituste korraldajatele, kohalikele omavalistustele ja ka külastajatele meenutada, et nakkusoht ei ole möödas ning meist igaühest sõltub edasise leviku ära hoidmine," ütles Juhkam.

Terviseamet tuletab meelelahutusasutuste omanikele ja kohalikele omavalitsustele meelde, et ürituste korraldamisel tuleb kinni pidada 2+2 reeglist, sest COVID-19 nakkusoht ei ole kuhugi kadunud.

Avalike üritustega seonduvad võimalused ja piirangud on hetkel reguleeritud Vabariigi Valitsuse 16. mai korraldusega nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud".

Avaliku ürituse puhul kehtib nõue, et koos võivad viibida ja liikuda kuni kaks isikut ning teiste isikutega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad (välja arvatud koos viibiv ja liikuv perekond või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada).

Terviseamet tuletab meelde, et COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.