Venus Club on Eesti üks legendaarsemaid ja suuremaid ööklubisid. Tegu on meelelahutusettevõttega, mis lõbustab paljusid peohuvilisi ja pakub tööd paljudele.

Küll aga mõjutab ööklubi lubatud külastajate arv. Vabariigi valitsus on varem teada andnud, et alates 1. juulist on lubatud välisüritustele 1000 pealine publikuarv ja sisse 500 inimest.

Kriis.ee täpsustab avalike ürituste piiranguid. Alates 1. juulist peab ürituse korraldaja tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest: a) 2+2 reegli järgimine; b) desinfitseerimisvahendid; c) siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem); d) õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

Arvestades, et Venus Club mahutab 700 peohuvilist, siis oleks ka 350 inimest väga hea.

Aga nüüd tulevad mängu piirangud. Nimelt, valitsuse sõnul ei kehti eelnevalt toodud piirangu leevendus ööklubidele. Nendel on veel erikorraldus.

Valitsus lubab alates 1. juulist avada ööklubid, vesipiibukohvikud ning täiskasvanute klubid. Need meelelahutuskohad tohivad oma uksed avada tingimusel, et selle pidaja tagab kohalviibijate hajutamise, 50 protsendi täituvuse, maksimaalselt 100 inimese osalemise ning desinfitseerimisnõuete täitmise.

Venus Clubi, ja kindlasti ka paljude teiste suuremate meelelahutusastuste, jaoks on see halb. Klubi esindajad tegid eelmisel nädalal Facebooki postituse, kus nimetasid valitsuse uut korraldust sisutühjaks.

"Eesti Vabariigi Valitsuse otsus on sisutühi ja pehmelt öeldes silmakirjalik. Jutt sellest, et 1. juulist alates on 2+2 reegel kõigest soovituslik ja paljud meelelahutusettevõtted, sh ööklubid on teretulnud oma ettevõtteid taas avama, ei vasta tõele," tõid nad välja.

"Esiteks ei ole muidugi 2+2 reegel vähemalt kuu aega juba kehtinud, seega ei olegi siin midagi leevendada. Avatud on olnud suures osas vesipiibu kohvikutest ja täiskasvanute klubidest. Hetkel on suletud vaid seadusekuulekad ööklubid."

"Antud situatsioonis näib otsus anda õigus avada ööklubid tingimustel, et ruumis ei viibi korraga rohkem, kui 100 inimest, mõnitamisena. Venus Club klubisse mahub meie näitel pidutsema korraga 700 inimest, lisaks on meil suur kogus personali, kes nende inimeste heaolu ja turvalisuse eest seisavad ja seda tagavad. 100 inimesega võib avada parlamendi, aga kahjuks ettevõtted, kelle omanikud peavad töökohtade loomisel ka elementaarse müügikäibe tekitama, 100 kliendiga välja ei tule," lisasid nad.

Venus Club leiab, et selline kohtlemine loob ebavõrdse konkurentsi ning on nende meelest ülimalt taunitav.

"Lisaks kõigele on ju hetkel teada, et terves linnas toimuvad peod igal pool, siseruumides ja väljas, 2+2 reeglist ei tea keegi ammu enam midagi, enamikes nendes kohtades ei ole absoluutselt mingeid meetmeid, millega hoida ära ülerahvastatust ja kontrollida mis reaalselt peol toimub. Venuses on tööl professionaalsed turvamehed ja kasutusel kõik meetmed, mis oleks vajalikud inimeste arvu piiramiseks, samuti korralik ventilatsioon, palju erinevaid kohti eraldi istumiseks jne jne."

Hetkel ei näe me kahjuks Valitsuse poolt ühtegi positiivset nooti ja perspektiivi klubide kasvõi mõistliku, näiteks 50% ulatuses, avamise suunal. Antud situatsioonis oleme kaalumas võimalusi vastavate kahjude sissenõudmiseks. Oleme suletud olnud 98 päeva (praegu juba natuke rohkem - toim.) ja lõppu ei paista," tõi klubi oma postituse välja.

Kroonika võttis ühendust valitsuse kommunikatsioonibürooga, kes haldavad kriis.ee lehekülge, et uurida, miks kehtivad ööklubidele teised reeglid.

Meedianõunik Liis Velsker jagas põhjust, miks ööklubidele jäi 1. juulist peale 100 inimese piirang:

"Ööklubide rangemad nõuded tulenevad viiruse leviku kõrgendatud ohust tegevuste puhul, mis toimuvad siseruumides ja mille hulka kuulub tihedalt suures seltskonnas lävimine, muu hulgas varem kokkupuudet mitte omanud isikute vahel, kus tarbitakse ka alkoholi. Suured nakkuskolded on rahvusvaheliselt ja Eestis olnud seotud pidudega nii viirusepuhangu alguses kui ka kestel, sellele on tähelepanu juhtinud ka Eesti eksperdid. Eiramata ei saa jätta ka asjaolu, et alkoholi mõjul väheneb inimeste tähelepanelikkus ning suureneb riskikäitumine ja seda ka COVID-19 suhtes."

Lisaks öeldi, et valitsus vaatab kehtivaid piiranguid jooksvalt üle ja muudab neid vastavalt epidemioloogilisele olukorrale.