"Kui Kodutunde saatejuht, julgen väita, et kogu meeskond on olnud kogu hinge ja südamega asja juures. Meile kõigile on see üks suur arusaamatus. Olles ise ajakirjaniku haridusega ei mahu mulle pähe, kuidas saab sellise ennatliku avaldusega välja tulla? Mis on selle eesmärk?! Loodan südamest, et see kõik on üks halb unenägu!" jagas Anneli Lahe Facebookis.

Kroonika võttis Anneli Lahega ühendust, et tema käest uurida, kas ja mida ta Kanal 2 süüdistuste kohta teab öelda.

Uudistemagasinis "Reporter" avaldati, et Kristi Loigoga lõpetati koostöö, kuna kahtlustatakse annetatud raha väärkasutamist.

"Kanal 2 on saanud vihjed ja on tekkinud kahtlus, et saate "Kodutunne" jaoks kogutud summad ei ole läinud täies ulatuses sihtotstarbeliselt abivajajate aitamiseks," öeldi "Reporteris".

Uudistesaates lisasti, et Kristi Loigo produktsioonifirma arvete aruandlus pole suutnud kahtlusi summutada. AS Postimees Grupp lubas välja selgitada, kas raha ikka on jõudnud abivajajateni ning kaalub ka võimalust politsei poole pöörduda.

Kristi Loigo tegi ka ise Facebookis avalduse, eitades kõiki tema vastu esitatud süüdistusi. Kanal 2 seiskas "Kodutunde" edasise tootmise ootamatult ja põhjendamatult väites, justkui oleks "Kodutunde" koostööpartnerite poolt saabunud kaebused. ""Kodutunne" pole sellest teadlik olnud. Vastasel juhul oleksime reageerinud koheselt ning edastanud kõik vajalikud dokumendid," kinnitas Loigo.

"Teiseks, vastab samuti tõele, et Kanal 2 on soovinud "Kodutunde" annetusrahade kasutamise osas aruandlust. Oleme edastanud kanalile sellekohase kulutabeli, mida Kanal 2 on palunud täpsustada algdokumentidega. Olen pöördunud oma raamatupidaja poole, kes vastavad kuludokumendid koondaks, et saaksin need Kanal 2-le ka edastada. Paraku ei pidanud Kanal 2 vajalikuks meie poolt koondatavate ja edastatavate algdokumentide äraootamist ega nendega sisulist tutvumist, vaid selle asemel on avaldatud "Kodutunde" ja saate produtsendi mainet oluliselt kahjustavaid ja alusetuid etteheited," kirjutas Loigo.

Ta lisas lõpetuseks: "Kinnitan omalt poolt, et kõik "Kodutunde" annetusrahad on kasutatud sihtotstarbeliselt ning olen valmis sellekohase dokumentatsiooni esitama nii kanalile kui ka vajadusel õiguskaitseorganitele. Senise koostööpartneri poolt õhku paisatud etteheited on ennatlikud, alusetud ning põhjendamatud. Samuti jääb nende eesmärk arusaamatuks."

Kroonika saatis Kanal 2 programmijuht Kaspar Kaljasele täpsustavad küsimused, ent ta kinnitas, et asjaolud on selgitamisel ja hetkel ei saa rohkem kommenteerida, kui on avaldatud ametlikus teates.