Korraldajad on müünud juba rohkem kui tuhat piletit, mida omanikud ei ole rutanud tagasi müüma. Festivali korraldamisele on toetust avaldanud ka Saaremaa Ettevõtjatel Liit, vastuseisu omakorda kohalikud elanikud, kirjutab Saarte Hääl.

Tänasel istungil otsustas vallavalitsus Perekond Piidivabrik MTÜ poolt esitatud avaliku ürituse loa taotlust mitte rahuldada. Teadaolevalt on MTÜ müünud juba 1300 I Land Sound festivali passi. Sellise inimeste hulga juures on COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikku hajutamisnõuet vallavalitsuse hinnangul äärmiselt keeruline tagada. Lisaks kaasneb mitmepäevase üritusega telkimine, mis omakorda hajutamisenõude täitmist raskendab.

22. juunil vallavalitsuses toimunud kohtumisel Politsei, Päästeameti ja Terviseameti esindajatega kinnitasid I Land Soundi korraldajad, et tagavad nakkusohutuse nõuete täitmise, kuid vallavalitsuse hinnangul ei ole siiski selge, milliste meetoditega suudavad I Land Soundi korraldajad seda tagada. Arvestama peab ka täiendava riskiga, mis kaasneb avaliku ürituse alast väljaspool toimuva tegevusega. Selle eest ei saa küll konkreetne avaliku ürituse korraldaja vastutada, kuid kohalik omavalitsus peab loa andmise otsustamisel kindlasti sellega ka arvestama, et täita oma seadusest tulenevaid ülesandeid rahvatervise kaitsmisel.

Olukorras, kus Saaremaa valla haldusterritoorium on olnud täna teadaolevatel andmetel niivõrd tõsine COVID-19 haigust põhjustava viiruse kolle, ei võimalda sellise mitmepäevase koos telkimisega 1000 osalejaga avaliku ürituse korraldamine vallavalitsuse hinnangul täita valla seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannet. Samuti on vallavalitsus seisukohal, et kirjeldatud avaliku ürituse korraldaja ei suuda objektiivsetel kaalutlustel (arvestades ürituse iseloomu ja osalejate võimalikku riskikäitumise tõenäosust) reaalselt tagada I Land Soundil piisavat nakkusohutust.

Terviseamet on olnud seisukohal, et kui kohalik omavalitsus hindab avaliku ürituse korraldaja võimetust ürituse iseloomu tõttu reaalselt tagada üritusel piisavat nakkusohutust, siis ei tohiks kohalik omavalitsus sellise ürituse läbiviimiseks luba anda.

17. juunil kirjutas I Land Soundi meeskond veel sotsiaalmeedias, et kuigi nad ootavad alles luba, suhtuvad nad ettekirjutustesse täie tõsidusega ja jätkavad korralduse planeerimisega, hajutades sündmuse kahele nädalavahetusele. "Meie oleme otsustanud igal juhul ettevalmistustega jätkata kuniks vald loa andmise osas hiljemalt juuni löpuks otsuse teeb. Oleme korralduses igal sammul arvestanud nii valitsuse kui ka valla ettekirjutustega ning teeme seda ka edaspidi täie tösidusega. Seetöttu oleme kindlad, et kellelgi pole pöhjust festivali toimumisele kätt ette panna," seisab postituses. Vallavalitsuse hinnangul pole nii paljude külalistega hajutamine siiski võimalik.