Raadio 2 kodulehe järelkuulamisest oli veel tänagi hommikul võimalik kuulda, kuidas Koit Raudsepp eileõhtuse saate alguses vannub ja ropendab. Tegu ei olnud aga valimatud sõnavalinguga kuulajatele, vaid tehnilise apsuga, mis veebis vussiläinud saateklippi ka kuulata võimaldas. Tegelike raadiokuulajateni eile selline roppustevalang eetri kaudu õnneks ei jõudnud.

Koit Raudsepp luges nimelt oma saatelõigu alguses ette ilmateate, aga puterdas mitmel korral. See ajas mehe aga niivõrd vihale, et tema suust hakkasid roppused lendama.

"... ümbritsevates valgades ... valdades ... mine pe***e, kurat! Mis kuradi asi see on siin? Mis pa** see siis on nüüd siin? Kurat, fuck, raisk, noh!?" lajatas saatejuht veebis kõlanud saate järelkuulamises.

Kroonika võttis ERRiga ühendust ja uuris, kuidas selline äpardus sai juhtuda.

ERRi pressiesindaja Pille-Mai Helemäe selgitas: "Raadioeetris siiski ei kõlanud sobimatuid sõnu. Küll läks veebi tehnilise vea tõttu üles vale fail, mille oleme nüüd juba eetris kõlanud õige saatega ka asendanud."