Renate Blauel nõuab Elton Johnilt 2019. aasta memuaari "Me" ja sama aasta filmi "Rocketman" ilmunud delikaatsete abielu puudutavate detailide avaldamise eest kolm miljonit naela, kirjutab BBC.

Blauel väidab, et nende detailide avaldamine tegi talle psühholoogilist kahju.

Elton Johni esindajad tunnistasid, et lahutuse järgselt tõepoolest leping sõlmiti ja mõlemad kirjutasid sellele ka alla, kuid ei ole nõus väitega nagu oleks raamat ja film naisele vaimselt halvasti mõjunud.

Londoni kohtule esitatud dokumentides on kirjas, et Elton John nõustus autobiograafias mitmed abielu ja Renate Blauelit puudutavad osad välja võtma. Lõppversioonis mainitakse Blauelit vaid kaheksal leheküljel.

Terve raamatu vältel kirjeldab Elton eksabikaasat positiivsete sõnadega "väärikas", "korralik" ja "keegi, kellele ma ei tahtnud kunagi haiget teha".

Aga Blauel väidab, et mitmed allesjäänud lõigud jätavad nende suhtest väära mulje.

Sir Elton John väidab näiteks, et ei astunud abiellu, et pere luua. Renate Blauel lükkab selle aga ümber, väites, et nad püüdsid mitmel korral last saada, aga see ei õnnestunud.

See oli üks lõikudest, mida Renate Blauel tahtis raamatust välja jätta, aga nõue lükati tagasi.

Blauel väidab ka, et filmitegijad ei konsulteerinud temaga tema tegelaskuju osas filmis "Rocketman", kus teda mängis Celinde Schoenmaker, kuigi abielu näidati filmis vähem kui viis minutit.

Blaueli sõnul püüdis üks ajakirjanik teda filmi ja raamatu avaldumise järel kodukülast üles otsida, tekitades naises tõelist ärevust.

Kõige selle eest tahab Renate Blauel nüüd kolm miljonit naela valuraha.