Katrina Indiana tegi Twitteris oma jälgijatele pika avalduse, millega kommenteerib juhtunut ja kahjunõude suurust. Omakorda Kivisaare vastulauset saad lugeda SIIT!

"Koostasin petitsiooni Raadio SkyPlus saatejuhi ütlustele tähelepanu toomiseks. Petitsiooni peamine ja laiem eesmärk oli kaitsta meie kõigi põhiõiguslikke väärtusi ja mitte normaliseerida laimu ja vähemusi alavääristavaid ütlusi. Olin raadio ja meedia vahendusel sarnaseid kommentaare juba varem kuulnud ning, arvestades olukorda maailmas Kivisaare viimaste väljaütlemiste ajal, ei olnud vaikimine minu jaoks variant."

"Petitsioon andis igale allkirjastajale võimaluse öelduga ise tutvuda ja oma järeldused teha. Raadiosaated, kus petitsioonis väljatoodud ütlused kõlasid, on kõigile kättesaadavad Raadio SkyPlusi kodulehel ja iga inimene sai need enne allkirjastamist üle kuulata. Minu eesmärk petitsiooni tehes oli hoida ära olukord, kus avaliku elu tegelastel on õigus öelda inimõigusi riivavaid kommentaare ning nende ütluste eest mitte vastutust võtta."

"Sõnavabadus on meie kõigi põhiõigus. Ma ei toeta laimamist ega ole soovinud kedagi isiklikult rünnata. Ma seisan väärtuste eest, millesse ma usun. Mind on kasvatatud inimõiguste eest seisma ja kasutama oma häält. Kodanikualgatuslikus korras peab olema võimalik ebaõiglusele vastu astuda."

"Kõigil meil on õigus sõna- ja väljendusvabadusele, teha petitsioone ja avaldada arvamust inimõiguste kaitseks. Samas ei anna see õigust avalikus meedias teha rassistlikke või šovinistlikke kommentaare ja petitsioonis esitatud väljaütlemised ei ole paraku mingil viisil kooskõlas meie põhiseaduslike väärtustega."

"Kivisaar on enda pöördumises ainukeseks aktsepteeritavaks lahenduseks pidanud seda, kui tasun kahju hüvitisena 75 000 eurot ning postituse eemaldan. Kunstniku ja üliõpilasena on sellises summas kahjunõue minu jaoks tõeline šokk. Erinevalt avalikkusele jäetud muljest ei ole Kivisaar soovinud leida olukorrale muusugust lahendust, sh vabandust."

"Ma ei toeta laimamist ega neid, kes teisi põhjendamatult ja halvustavalt solvavad, kuid laimamisest tuleb eristada igaühe õigust kodanikualgatuse raames kaitsta põhiseaduslikke ja ühiskondlikke väärtusi. Igaühe õigus on taunida ja takistada põhiseaduslikke väärtusi ohustavaid ning meie õigus- ja kultuuriruumis kollektiivselt sobimatuks tunnistatud väljaütlemisi, sh rassistlikke väljaütlemisi."

"Alari Kivisaar kasutas oma õigust eneseväljendusele, kuid väljendusvabaduse osa on ka teiste õigus oma arvamust avaldada. Raadiosaatejuhil on suur kuulajaskond ja mõju, seetõttu on eriti oluline, et inimõigusi austavad inimesed samuti oma seisukoha avalikkuse ette tooks. Petitsioon oli üks selline võimalus."

"Ma olen abi saamiseks pöördunud Eesti Inimõiguste Keskuse ning advokaadibüroo Liverte vandeadvokaadi Meris Vellingu poole, kes on mind meie põhiseaduslike väärtuste kaitsel valmis igati toetama ja vajadusel kaitsma mind ka kohtus."