Avaldame Alari Kivisaare vastusõna täies mahus ja muutmata.

"Siin pole midagi pistmist inimõigustega ega põhiseadusega ning viide sellele on isegi ohtlik ja naeruväärne, tegelike abivajajate raha kulutamine veebikiusamise toetuseks vajab eraldi diskussiooni. Pole ime, et riik kahtleb, kas sarnastele MTÜ-dele raha jagada. Kas inimõiguste keskus ikka saab aru, kuidas ta end devalveerib, kui kohus jõuab järeldusele, et kellegi maine rikkumine kontekstist välja rebitud ehk moonutatud info alusel ongi ebaseaduslik õigusrikkumine ning sel pole sõna- või arvamusvabadusega mingitki pistmist! Kas inimõiguste keskus toetab sellises mahus veebikiusamist kui normaalset vahendit enda mõtete kajastamiseks?!"

"Eesti Päevaleht kirjutas just eile, 30.07.2020, kuidas üks noor neiu veebikiusamisega enesetapuni viidi. Kas nad soodustavad sellist käitumist, kus mingi indiviid või grupp võtab kätte kellegi sotsiaalse tühistamise? Mitme inimese elu tuleb veel ära rikkuda või hävitada selleks, et veebikiusamine ära lõpeks?!"

"Veebikiusamise juures räägimegi vahendist, mitte eesmärgist. Väga oluline on eristada eesmärki, mis võibki isegi õilis olla, äärmiselt taunitavast vahendist. Kui me mõtleme, kust tuleb sõna „karuteene“, siis just ju sellest, et karu soovis oma peremehe pähe maandunud kärbest kiviga tappa. Eesmärk oligi karul õilis, kuid peremehe surm oli valesti valitud vahendi kurb tagajärg. Nii on ka praegu."

"Kui Katrina Raiend väidab, et ta soovis tekitada „diskussiooni“, siis valetab ta alatult. Kohtusse läks ligi 100 lehekülge väljatrükke, ekraanitõmmiseid ja muid tõendeid, mis kinnitavad üheselt: tema eesmärk oli Alari Kivisaare maine hävitamine ja tema sotsiaalne tühistamine, mitte diskussioon. Kui inimene tahab arukalt diskuteerida, võtab ta appi argumendid, uurib konteksti, mitte ei moonuta fakte endale sobivas suunas. Tegelikkuse eiramine ja moonutamine on demagoogia, mitte diskussioon."

"Kui Katrina Raiend ei oska valida vahendit või viisi, kuidas asja õiguskuulekalt ühiskonnas diskuteerida, siis tema seaduserikkumisi ei muuda lubatavaks väidetavalt õilis eesmärk. Katrina Raiend tegi endale suure karuteene."

"Katrina Raiend jätkab valetamist, kui väidab, et talle pole kompromissi pakutud. Milleks talle siis kiri saadeti? Ta räägib, et summa tekitas šoki. Aga kas ta ise pakkus väiksemat summat? Ei. Kas ta võttis pärast ühendust või avaldas soovi kokku leppida? Ei. Kas ta on vabandanud? Ei. Kas ta võttis „petitsiooni“ maha? Ei. Kas ta võttis „petitsiooni“ maha pärast seda, kui ta sai teada, et see teeb teisele inimesele haiget? Ei."

"Niivõrd suur summa läks nõudekirja kahel põhjusel: esiteks et näidata, asi on väga tõsine. Teiseks: kavatsetult Eesti suurima laimukampaania korraldamine tähendab vastutust. Kohtus ei nõuta sellist summat, vaid hüvitist kohtu õiglasel äranägemisel. Arusaadavalt ei mõista Eesti kohus välja sellist summat, seega pole mõtet selle summa üle isegi diskuteerida."

"Siis eksib ta rängalt ka selle vastu, kui ütleb, et Eesti suurima isiku tühistamise ja veebikiusu kampaania võiks olla tasuta. Et kuna ta on kunstnik ja üliõpilane, peaks talle kehtima mingi soodustariif?! Nalja teete või?! Tegemist on täiskasvanud inimesega, kes kasutas ka asjatundja hinnangul teadvalt ära enda positsiooni laimukampaania läbi surumiseks."

"Esimest korda elus teeme midagi pretsedenditut ning avaldame kohtusse läinud kaasuse praktiliselt täismahus selleks, et lükata ümber järjekordne valede laviin. Avaldasime www.laim.ee täieliku ülevaate Katrina Raiendi laimukampaaniast, tema säutsudest ja üleskutsetest ning igaüks saab veenduda, kas ta valetab julmalt kõigile veel ka teist korda."