Loigo äriühing OÜ Õuetuba esitas hagi Ragnar Paati vastu lepingu tagasitäitmisest tuleneva võlgnevuse, kahju hüvitamise ja viivise nõudes, kogusummas umbes 300 000 eurot. Harju Maakohtu 11.09.2020 otsusega leidis kohus, et tõendatud puuduste puhul ei ole tegemist selliste puudustega, mis annavad OÜ-le Õuetuba aluse lepingust taganemiseks.

Tehingust taganemise materiaalsed eeldused on täitmata ning OÜ Õuetuba taganemisavaldus tagajärjetu. OÜ-l Õuetuba tekkinud kahju suuruseks hindas kohus vaid 5498,60 eurot.

Ragnar Paati esindaja vandeadvokaat Martin Traat’i sõnul on vastaspoolel õigus kohtuotsus apellatsiooni korras edasi kaevata 30 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest.

Eelmise aasta märtsis rääkis Loigo Kroonikale, et lisaks sellele, et vesi on korduvalt üle ujutanud keldrikorruse ja niiskus tekitanud majas hingamisteedele kahjulikku hallitust, laseb majal ka katus läbi. Maja soetas Loigo 265 000 euro eest, kuid koos mainitud lisakuludega oli eelmiseks aastaks summa kerkinud juba üle 300 000 euro.

"Majas oli kergelt kopitanud õhk, aga selle kohta ütles omanik, et see tuleb keldrikorruse basseinist," seletab Kristi. "See kõlas loogiliselt, eriti kuna majas keegi sees ei elanud. Mõtlesin, et kui võtta ruumid jälle kasutusse, koristada ja puhastada ja tasahilju hakkab ka õhk taas rohkem ringi käima – küllap siis kopituselõhn kaob."

Loigo majast ja kohtutee põhjustest loe pikemalt Kroonikast SIIT.

Hiljuti süüdistati Loigot ka "Kodutundele" annetatud raha kuritarvitamises, mistõttu aastaid kestnud heategevussaade peatati. Kristi Loigo arvab, et kogu see asi hakkas pihta sellepärast, et keegi tahtis saadet üle võtta. "Sel aastal läksime esimest korda saadet tegema julgelt. Varasemalt oleme elanud peost suhu, ei teadnud, kust raha tuleb. Meil läheb hästi ja nüüd tahab seda keegi üle võtta, mind ei ole siia enam vaja," on produtsent öelnud.