Prokurör Aarne Pruus selgitas Kroonikale täpsemalt, mille tõttu Kalvi-Kalle kohtusse anti. "Prokuratuur heitis süüdistuses Kalvi-Kalle Kruusamäele ette mopeedautoga sõitmist Raplas tänavu 8. septembril. Prokuröri ning süüdistatava vahel sõlmitud karistuskokkuleppe järgi karistatakse teda lubadeta sõitmise eest kuue kuu pikkuse vangistusega. Kuna ta istus rooli varem lubadeta sõitmise eest määratud katseajal, siis pööratakse nüüd täitmisele ka eelmise kohtuotsusega tingimisi määratud 6 kuu pikkune vangistus. Kohe ei tule tal siiski vanglasse minna, sest vangistus asendati 357 tunni üldkasuliku tööga, mis tuleb ära teha ühe aasta jooksul."

Vangistust karistusest jäädavalt ära veel siiski ei kustutata. "Lisaks sellele tuleb tal aasta jooksul alluda kriminaalhoolduse nõuetele ning läbida hooldaja poolt määratud sotsiaalprogramm. Vangistus tuleb ära kanda, kui süüdimõistetu ei täida talle pandud kohustusi aasta jooksul."

Mopeedauto Aixam Scouty, mille roolis Kalvi-Kalle tabati, konfiskeeriti. Peale selle peab süüdimõistetu tasuma kohtukulud ning sunniraha, kokku ligi 940 eurot.

Kuigi ühiskonnas on laialt levinud teadmine, et mopeedautoga sõites pole lube vaja, siis tihtilugu jääb kahesilma vahele asjaolu, et päris alati seadus nii leebe ei ole. "Pärast 1992. aastat sündinud inimestel peab ka mopeedautoga sõitmisteks olemas olema juhiluba. Kriminaalkorras karistatakse lubadeta sõitmise eest juhul, kui see on korduv ehk süstemaatiline. Kalvi-Kallet on süstemaatilise lubadeta sõitmise eest kriminaalkorras karistatud neljal korral."

"Karistusseadustik võimaldab sõiduki süstemaatilise juhtimise eest juhtimisõiguseta isiku poolt karistada rahalise karistuse või kuni ühe aasta pikkuse vangistusega. Aasta pikkune vangistus on maksimaalne võimalik karistus," selgitab Pruus võimalikke karistusi.