„Koroona on inimestele andnud aega ja võimalust heliloominguga tegeleda. Mulle endale tundub, et võrreldes varasemaga on suurem osakaal moodsal muusikal", tõdeb Karelson.

Kaupo arvates peaks „Eesti laulul“ olema esindatud rohkem emakeelset muusikat. „See on võistlus ja telesaade ikkagi Eesti televaatajale ja peaauhinnaks juhtub olema visiit Eurovisionile. Keel otseselt ei piira võiduvõimalust.