Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et tegemist on konkursi 15-aastase ajaloo kõige aktiivsema võistlusega. „On väga rõõmustav, et 2020. aasta keeletegusid on märgatud ja esile tõstetud,“ ütles Kersna. „Ühtlasi näitab see, et piiranguterohke aasta ei seadnud piiranguid eesti keele arendamisele, pigem pakkus keele kasutamiseks, õppimiseks, õpetamiseks ja uurimiseks uusi ruume ning võimalusi.“

Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

2020. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 35 mullust keeletegu, mille põhjalikumad kirjeldused on kättesaadavad ministeeriumi kodulehel.

Kandidaadid on (esitamise järjekorras):

Keeleharjutuste keskkonna Kõneravi.ee tasuta kasutusvõimaluse tagamine eriolukorra ajal

Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja eesti keele õppe projekt räpiooper „Karma“

Sõnaus 2020

Raamatu „Eesti laulupsalter“ koostamine

Keelemeel draamaõpetuse kaudu

Kristel Lempu logopeedilised muinasjutud

Keelterikkas teadusmaailmas

Integratsiooni Sihtasutuse Keelesõbra programm

Hea tava eesti keele õpetamisel

Uutmoodi õpetajakoolitus – värske vaade täiskasvanute eesti keele õppes

„Seto eripäraste sõnade sõnaraamatu“ väljaandmine

Tervikkäsitlus „Eesti murrete grammatika“

Akadeemiline väljaanne „Eesti kõnekäänud: Phrasia Estonica I–II: Monumenta Estoniae antiquae VII“

A2 tasemele lugemistekstid eesti keele õppijale

Üleilmne eesti keele nädal „KeelEST 2020“

Raadio Relaxi programmi sõnaline osa

Ajakirja Horisont keeleteaduse erinumber

Emakeelepäev Eesti Rahvusraamatukogus

Võrukeelsed linnaekskursioonid „Mu liin, mu kiil“ Võrus

Eesti Keele Instituudi portaal Keeleõppija Sõnaveeb

Vanasõnaklipid Vikerraadio saates „Huvitaja“

õ- ja ö-hääliku piiritähise avamine Saaremaal

Veebileht Helüait.ee võrukeelsete lugude-luuletuste kuulamiseks

Multifilmid võru keeles

Artist nublu ja tema laulutekstid

Eduard Ahrensi konverentsi „Kooli poole“ korraldamine Kuusalu vanas pastoraadihoones 10. augustil 2020

Ametnike, tõlkijate ja keeletoimetajate eriolukorraaegne koostöö veebilehe kriis.ee tekstide sõnastamisel

Emakeele Seltsi noortesektsiooni keeleõhtud

Valve-Liivi Kingisepa „Otto Wilhelm Masingu „Marahwa Näddala-Lehhe“ sõnastik“

Välistudengite keelemoodul Mainoris

Üleskutse Kõnõlõ mukka võro kiilt!

Monograafia „Eesti keele ajalugu“

Rahvusvaheline „VIII Mikael Agricola päeva konverents“ Tartu Ülikooli Narva kolledžis 03.–04.04 ja 13.–14.08.2020

Jaan Kaplinski „Eesti, esperanto ja teised keeled“ (2020)

Lavastus „Doktor Esperanto“

Oma lemmikkandidaadile saab poolthääle anda nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel www.hm.ee/keeletegu2020 kui e-posti aadressil keeletegu@hm.ee.

Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel.

Laureaadid tehakse teatavaks 16. märtsil Tallinnas Kadrioru Saksa Gümnaasiumis.